Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Komponenty wirtualne ERP to komponenty, które możemy wyszukać z bazy danych i przypisać do projektu, a które nie mają swojego odniesienia do geometrii / modelu / pliku np. taśma, klej, farba itp.

MacroSolid Komponenty wirtualne 1

Takie komponenty przypisywane są do aktywnego dokumentu, na którym została uruchomiona baza danych (1). Okno bazy danych podzielone zostało na dwie części. Lewa strona to baza danych (2), którą możesz dostosować do swoich potrzeb, ewentualnie zsynchronizować z bazą elementów używanego w firmie systemu ERP. Aby przypisać komponenty wirtualne ERP do projektu wystarczy przenieść je z lewej strony na prawą (3). Po zamknięciu okna (4) zostaną one zapisane do właściwości aktywnego pliku oraz wypisane na liście (5).

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter