Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Instalacja dodatku MacroSolid sprowadza się do wywołania pliku *.msi na koncie z prawami administratora a wymagania sprzętowe i programowe są takie, jak przy SOLIDWORKS®. Zalecaną wersją SOLIDWORKS® jest najnowsza lub trzy wersje wstecz. Dodatek wymaga środowiska uruchomieniowego aplikacji Microsoft .NET Framework 3.5 oraz MS Office 2013< w wersji językowej takiej samej jak WINDOWS®.

Po zainstalowaniu MacroSolid, w oknie zadań SOLIDWORKS®, pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku (1), pasek poleceń MacroSolid (2) oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych (3). Idea pracy z dodatkiem MacroSolid jest taka, aby w pierwszej kolejności ustawić / dostosować poszczególne makra do swoich wymagań, zapisać ich wartości domyślne, a następnie korzystać z ich funkcjonalności już bez wywoływania okien, na aktywnym dokumencie lub z poziomu zakładki BOM.

MacroSolid interfejs 1

W tabeli BOM zakładki BOM można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania (1). Zaplanowano do wykorzystania 40 kolumn (2), w których możliwe jest wyświetlenie informacji pobranych z modelu, przeliczonych i/lub sprawdzonych przez dodatek MacroSolid (3).

MacroSolid tabela BOM 1

Główny element interfejsu zakładki BOM stanowi tabela BOM, w której możesz wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania (1). To Ty decydujesz ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać pokazane / wyświetlone / wczytane w danym momencie. Tabelę BOM można posortować poprzez wybór metody (2) lub poprzez kliknięcie na nagłówek (3).

MacroSolid filtry 1

Komponenty tabeli BOM posortujesz według przygotowanych w MacroSolid funkcji (1) lub poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny (2).

Funkcja "Drzewo SOLIDWORKS" odzwierciedla kolejność drzewa struktury złożenia w FeatureManager SOLIDWORKSa.

MacroSolid Sortowanie

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo