Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Po zainstalowaniu MacroSolid, w oknie zadań SOLIDWORKS®, pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku (1), pasek poleceń MacroSolid (2) oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych (3). Idea pracy z dodatkiem MacroSolid jest taka, aby w pierwszej kolejności ustawić/dostosować poszczególne makra do swoich wymagań, zapisać ich wartości domyślne, a następnie korzystać z ich funkcjonalności już bez wywoływania okien, na aktywnym dokumencie lub z poziomu zakładki BOM.

MacroSolid Interfejs 1

Główny element interfejsu zakładki BOM stanowi tabela BOM, w której możesz wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania (1). To Ty decydujesz ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać pokazane/wyświetlone/wczytane w danym momencie. Tabelę BOM można posortować poprzez wybór metody (2) lub poprzez kliknięcie na nagłówek (3).

MacroSolid Tabela Sortowanie

Komponenty tabeli BOM posortujesz według przygotowanych w MacroSolid funkcji (1) lub poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny (2).

Funkcja "Drzewo SOLIDWORKS" odzwierciedla kolejność drzewa struktury złożenia w FeatureManager SOLIDWORKSa.

MacroSolid Sortowanie

W tabeli BOM zakładki BOM można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania (1). Zaplanowano do wykorzystania 40 kolumn (2), w których możliwe jest wyświetlenie informacji pobranych z modelu, przeliczonych i/lub sprawdzonych przez dodatek MacroSolid (3).

MacroSolid Tabela Sortowanie

MacroSolid został zaprojektowany z myślą o tym, aby każdy mógł skorzystać ze wszystkich funkcjonalności, niezależne od posiadanej wersji SOLIDWORKS®, przyjętych ustawień i zdefiniowanych właściwości plików. Każde makro rozwijane jest w zakresie jednej, konkretnej funkcjonalności stąd niektóre okna z ustawieniami do skonfigurowania mogą wydawać się rozbudowane.

MacroSolid Konfiguracja 1

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo
Newsletter