Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro DRAW to makro będące naszą odpowiedzią na często zadawane pytanie: "Czy możliwe jest opracowanie makra, które będzie za nas robiło dokumentację techniczną?". Nasza odpowiedź jest zawsze taka sama: "Makro nie zastąpi człowieka, ale tak, w pewnym zakresie prac związanych z opracowaniem rysunków technicznych automat może wyręczyć konstruktora".

MacroSolid DRAW 1

Podjęliśmy wyzwanie - pracujemy nad makrem DRAW aby wycisnąć z SOLIDWORKSa maksymalnie  ile tylko możliwe w zakresie automatycznego  generowania rysunków 2D.

Odpowiednia konfiguracja WIDOKU MacroSolid spowoduje, że będziesz widział czy i gdzie rysunki istnieją a gdzie nie. Makro DRAW można uruchomić dla wszystkich lub tylko dla zaznaczonych wierszy / komponentów co spowoduje „założenie” rysunków 2D tj. utworzenie dokumentów SLDDRW wychodząc przy tym z wybranego szablonu DRWDOT a następnie zapis z odpowiednią nazwą i w odpowiedniej lokalizacji.

W aktualnej wersji oprogramowania możliwe jest niezależne zaplanowanie rysunków dla części, blach, konstrukcji spawanych oraz złożeń. Planowanie rozumiane jest tutaj jako skonfigurowanie zachowania się tego automatu. Np. możesz dodać dwa widoki dla części *Przód oraz *Izometryczny a dla blach *Izometryczny i „Rozłożony model” wskazując pozycję środka widoku lub wybierając jedną z wybranych pozycji względem wysokości i szerokości arkusza np. ¼ szerokości i ½ wysokości (1/4W, 1/2H). Dla rysunków złożeń oraz konstrukcji spawanych dodasz również dwa widoki przy czym dla pierwszego również odnośniki i tabelę opartą o szablon listy materiałów .sldbomtbt oraz listę elementów ciętych .sldwldtbt.

Poza pozycją wstawiania ważna jest również orientacja oraz skala w jakiej wyświetlany jest widok. Makro DRAW może dodać widok tak jak proponuje SOLIDWORKS®, ale również obrócić go tak, aby wyświetlał się pionowo lub poziomo. W dalszej kolejności dopiero rozpatrywana jest skala widoku, która może być taka jaka skala arkusza, wybrana z palety tych standardowych lub dobierana przez makro DRAW na zasadzie osiągniętego procentowego obszaru np. jeżeli widok będzie wstawiany pionowo w skali = 50% makro będzie dodawało widok, obracało pionowo a następnie dobierało skalę na zasadzie od najmniejsze do takiej, która będzie wynosiła lub osiągnie 50% wysokości arkusza.

Przygotowanie własnych szablonów wydaje się być kluczowe. Szablon powinien mieć już wcześniej zdefiniowane właściwości dokumentu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zakładkę „Opisywanie szczegółów” w sekcji „Wstaw automatycznie przy tworzeniu widoku”. Są to opcje, które powodują, iż wraz z dodaniem widoku automatycznie generują się elementy takie jak znaczniki środka, symbole, linie środkowe, odnośniki. Jednostki, domyślne czcionki, groty strzałek i wiele innych aspektów wyglądu rysunku uzależnione jest właśnie od ustawień właściwości dokumentu, które to przechodzą wraz z szablonem. Szablon przechowuje również warstwy, do których automatycznie mogą być przypisywane elementy rysunku. Wymiarując, wstawiając tabelkę nie zastanawiamy się – te elementy rysunku same się przypisują do odpowiednich warstw, ale to właśnie należy dookreślić w opcjach właściwości dokumentu.

Jeżeli chodzi o tabelki to należy pamiętać o kotwicach - punktach do których tabelki przypną się automatycznie. Oczywiście nieodzownym jest przygotowanie poszczególnych szablonów tabel jak i samej tabeli tytułowej arkusza. Wstawienie widoku powinno autouzupełnić zawartość tabeli tytułowej a wstawienie listy materiałów powinno sprowadzić się do dwóch, trzech kliknięć.

Aktualnie pracujemy nad funkcją automatycznego wymiarowania otworów oraz gabarytów. W przypadku „prostych” detali i blach wypracowany algorytm już się sprawdza jednak przy bardziej złożonych kształtach może mieć jeszcze problemy. Dlatego …. Wyścig z czasem trwa. Programujemy dalej, abyś już w niedalekiej przyszłości skupił się jedynie na uszczegółowianiu swojej dokumentacji. 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo