Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Wydaje się, że idealna sytuacja to taka, gdy podczas projektowania / przygotowania modeli 3D CAD konstruktor w ogóle nie myśli o nazwach pliku. Nazwy plików zazwyczaj są narzucane przyjętym w firmie schematem numerowania. Problem polega na tym, że podczas modelowania często zmieniamy strukturę drzewa złożenia, kolejność, dodajemy coś do zespołów konstrukcyjnych, usuwamy, przenosimy komponenty. Czyli tak naprawdę to dopiero na pewnym etapie przygotowania modelu jesteśmy w stanie przyjąć prawidłowe nazwy plików, kolejne numery.

Od najnowszej wersji MacroSolid v14.4.2, dodatek automatyzuje proces zamiany nazw plików –> należy jednak przyjąć kilka kluczowych założeń.

Przed wszystkim na dzień dzisiejszy nowa funkcjonalność zadziała tylko poza PDMem. Jeżeli w Twojej firmie wdrożony jest PDM Professional to nie potrzebujesz tej funkcjonalności – nazwami pliku zarządza wbudowany w PDMa tzw. numerator seryjny.

W pierwszym kroku należy zrealizować zadania z zakładki TYP KOMPONENTU. Nie chcemy zmieniać nazw plikom modeli reprezentujących komponenty handlowe. Dodatek MacroSolid musi zatem „widzieć”, poprawnie filtrować co jest zakupowe a to co jest wytwarzane. Zakładamy bowiem, że to co jest wytwarzane będzie miało nowy numer, będzie miało swój rysunek 2D.

Zadanie zmiany nazw zrealizujemy w specjalnym WIDOKu (1), w którym odfiltrowane są handlówki. Zakładamy, że w pierwszej kolejności musimy zaplanować nowe nazwy, musimy widzieć i sprawdzić je zanim ostatecznie uruchomimy procedurę RenamDocument. Obok aktualnych nazw pliku i opisów mamy dwie kolumny. Pierwsza (2), edytowalna, to kolumna z wybraną właściwością – do ustawienia w opcjach MacroSolid. Druga (3), z gwiazdką, nieedytowalna to *RenameDocument. Tak naprawdę wyświetla ona to samo co pierwsza, jednak dodatkowo posłuży ona nam do weryfikacji poprawności. Widzimy również zielone podświetlenia (4) symbolizujące a raczej informujące, iż ten model ma swój rysunek 2D.

Definiując wartość właściwości w pierwszej kolumnie planujemy nową nazwę pliku. Można oczywiście ręcznie zmieniać właściwości, ale warto użyć specjalnie do tego przygotowane ustawienie makra QuickProperties (5) (przykład), które hurtowo przypisze, zbuduje kolejne numery dla złożeń i części a następnie utworzy nową właściwość (np. Numer) składającą się z numeru zlecenia i tego kolejnego numeru wynikającego ze struktury złożenia.

Kolumna *RenameDocument posłuży do weryfikacji - podświetli komórki, dla których zmiana nazwy plików nie będzie możliwa. Nie możemy przecież w obrębie jednego złożenia, jednej sesji SOLIDWORKS mieć tych samych nazw pliku dla różnych dokumentów. Nie możemy również zmienić nazwy pliku na taką jaka już istnieje w danej lokalizacji zapisu. Jeżeli w planowanej nazwie będą zawierały się niedozwolone znaki z punktu widzenia zapisu w systemie WIDNOWS program również zasygnalizuje problem.

MacroSolid RenameDocument 1

Jeżeli kolumna *RenameDocument wyświetla takie nazwy jakie powinna, nie zgłasza kolorem czerwonym błędów można uruchomić funkcjonalność RenameDocument (5). Przed uruchomieniem proponuję jednak na wszelki wypadek wykonać kopię zapasową np. poprzez PackAndGO. Funkcjonalność RenameDocument bazuje na wbudowanej w SOLIDWORKS zmianie nazwy pliku bezpośrednio z drzewa FeatureManager. Po tym jak dodatek zamieni nazwy należy przebudować cały model oraz zapisać. I tutaj UWAGA. Aktualizacją odniesień zajmie się SOLIDWORKS a zatem pamiętaj, aby włączyć checkbox "Aktualizuj odniesienia gdzie używane" (6). Dopiero po tej akcji dodatek MacroSolid zajmie się zmianą nazw plików rysunków SLDDRW.

MacroSolid RenameDocument 2

Jesteśmy w fazie beta tej funkcjonalności. Zapraszam do wypróbowania, testowania razem z nami.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo