Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

MacroSolid COMBO 1COMBO to funkcjonalność, która uruchamia sekwencję makr z wcześniej zdefiniowanych ustawień tzw. jednym kliknięciem.

Możesz zaplanować, aby COMBO zdefiniowało właściwości makrem Properties, posortowało drzewo FeatureManager makrem SortTree (1) po czym, po zebraniu na nowo informacji z modelu złożenia (oczywiście w sposób automatyczny), dalej realizowało definiowanie właściwości z innych ustawień Properties. W między czasie zmienisz jakość obrazu makrem ImageQuality, ustawisz jednostki w dokumentach SLDPRT i SLDASM (2).

Pod określone "jedno kliknięcie" możesz wpiąć makra współpracujące z rysunkami 2D i podczas jednego otworzenia dokumentu SLDDRW: podmienić formatkę arkusza (SheetFormat), dodać grafikę, zdjęcie lub kod kreskowy (PicControl) po czym wydrukować rysunek (Print), zapisać go jako PDF / DXF / DRW makrem DRW->PDF/DXF a następnie usunąć wcześniej dodaną grafikę, zdjęcie lub kod kreskowy (PicControl) (3).

Dalej, w tym samym czasie wyeksportujesz pliki STEP, IGES, SAT i inny dodatkowy wybrany format makrem SaveAs oraz wygenerujesz pliki DXF z blach zaraz po tym jak zostaną one zweryfikowane pod kątem obowiązujących współczynników K i promieni gięć R makrem SMProperties (4).

Do zadań realizowanych przez Combo możesz podłączyć funkcjonalności związane z generowaniem list materiałowych: ExcelBOM2, WordReport2, DRWReport, CSV (5).

Na końcu tego zautomatyzowanego procesu możliwe jest zebranie wszystkich plików dokumentacji i ich skopiowanie, ewentualnie spakowanie do ZIPa makrem MyPackAndGo for ... (6)

MacroSolid COMBO 2

 

MiniCOMBO

MacroSolid COMBO 3

MiniCOMBO to wersja minimalistyczna COMBO realizująca podstawowe zadania MacroSolid tj. generowanie plików PDF, DXF, STEP a następnie zebranie ich i wysłanie kopi "na produkcję". Podczas uruchamiania MiniCOMBO, funkcjonalności widzianej w interfejsie jako PDF + DXF + SaveAs + MyPackAndGo for okno z ustawieniami pojawi się każdorazowo, dzięki czemu możesz zdecydować, które zadania chcesz wywołać jednym przebiegiem.

COMBO z WIDOKÓW (beta)

COMBO z WIDOKÓW - wywołanie tej funkcjonalności powoduje aktywowanie wybranych WIDOKÓW i uruchamianie w nich COMBO. Takie rozwiązanie daje jeszcze większe możliwości kontroli nad wykonywanymi zadaniami a to dzięki temu, że w WIDOKU / w zakładce BOM można zastosować inne filtrowanie komponentów, sortowanie. Każdy WIDOK może mieć swoje domyślne ustawienia poszczególnych makr, swoją tabelę BOM i skonfigurowane pod nią szablony wypisu list materiałowych ExcelBOM2, WordReport2, CSV.

MacroSolid COMBO 4

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo