Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Komponenty tabeli BOM posortujesz według przygotowanych w MacroSolid funkcji (1) lub poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny (2).

Funkcja "Drzewo SOLIDWORKS" odzwierciedla kolejność drzewa struktury złożenia w FeatureManager SOLIDWORKSa.

MacroSolid Sortowanie

Dzięki "Nazwa BOM" tabela BOM może zostać posortowana według nazwy, która to została przyjęta w liście materiałów. Zazwyczaj jest to nazwa pliku jednak możesz użyć nazwy konfiguracji lub swojej nazwy. W nazwie BOM może zostać uwzględniony zdefiniowany materiał - "Nazwa BOM + Materiał".

MacroSolid Sortowanie 1Sortowanie po grubości oraz grubości i materiale przydaje się przede wszystkim w wypisie blach.

MacroSolid Sortowanie 2

Sortowanie po wybranej właściwości oraz kliknięcie na nagłówek kolumny umożliwia posortowanie po dowolnej, wcześniej zdefiniowanej informacji.

MacroSolid Sortowanie 3

Podczas pobierania danych z modelu program klasyfikuje i oznacza komponenty jako: złożenie, komponent (część), blacha, konstrukcja spawana, profil, handlowy. Sortowanie po *Typie powoduje wypisanie komponentów w kolejności: ZŁOŻENIA, KOMPONENTY,  BLACHY, KONSTRUKCJE, PROFILE, HANDLOWE.

MacroSolid Sortowanie 4

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter