Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Komponenty tabeli BOM posortujesz według przygotowanych w MacroSolid funkcji (1) lub poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny (2).

Funkcja "Drzewo SOLIDWORKS" odzwierciedla kolejność drzewa struktury złożenia w FeatureManager SOLIDWORKSa.

MacroSolid Sortowanie

Dzięki "Nazwa BOM" tabela BOM może zostać posortowana według nazwy, która to została przyjęta w liście materiałów. Zazwyczaj jest to nazwa pliku jednak możesz użyć nazwy konfiguracji lub swojej nazwy. W nazwie BOM może zostać uwzględniony zdefiniowany materiał - "Nazwa BOM + Materiał".

MacroSolid Sortowanie 1Sortowanie po grubości oraz grubości i materiale przydaje się przede wszystkim w wypisie blach.

MacroSolid Sortowanie 2

Sortowanie po wybranej właściwości oraz kliknięcie na nagłówek kolumny umożliwia posortowanie po dowolnej, wcześniej zdefiniowanej informacji.

MacroSolid Sortowanie 3

Podczas pobierania danych z modelu program klasyfikuje i oznacza komponenty jako: złożenie, komponent (część), blacha, konstrukcja spawana, profil, handlowy. Sortowanie po *Typie powoduje wypisanie komponentów w kolejności: ZŁOŻENIA, KOMPONENTY,  BLACHY, KONSTRUKCJE, PROFILE, HANDLOWE.

MacroSolid Sortowanie 4

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo