Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Szybkie oznaczanie operacji technologicznej / obróbki / procesu / maszyny - w opcjach ogólnych MacroSolid możliwe jest zdefiniowanie nazw oraz wartości jakie mogą one przyjmować (1). W tabeli BOM zaplanowaliśmy specjalne kolumny. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy (LPM) na komórkę komponentu, na odpowiedniej kolumnie, spowoduje "oznaczenie operacji technologicznej / obróbki / procesu" (2). Oznaczenie rozumiane jest tutaj jako zdefiniowanie właściwości pliku np. LASER = x, GIĘCIE = TAK/NIE. Funkcjonalność obsługuje również definiowanie operacji z uwzględnieniem ich kolejności.

MacroSolid operacje technologiczne 5

Przewidzieliśmy opcję zbierającą informacje o definiowanych operacjach, opcję, która automatycznie utworzy właściwość sumującą (3). Możesz zdecydować, które z wymienionych procesów mają być sumowane (4). Jeżeli użyjesz "x" lub TAK/NIE jako wartość oznaczenia wówczas we właściwości sumującej użyta zostanie nazwa operacji. Możesz również wybrać, które z właściwości mają być przenoszone automatycznie do komponentów w złożeniu podczas definiowania obróbki na złożeniu (5).

Dwukrotne kliknięcie LPM na komórce komponentu na kolumnie sumującej (np. Obróbka) będzie czyściło wszystkie oznaczenia operacji procesu technologicznego.

Aby oznaczać jeszcze szybciej – zaznacz wiersze tabeli BOM z CRTL lub SHIFT i wybierz z menu kontekstowego odpowiednią opcję (6).

 

MacroSolid operacje technologiczne 2

Definiowanie obróbki, ale z uwzględnieniem ich kolejności również jest możliwa. Po włączeniu opcji "Automatyczna kolejność" kliknięcie na kolejne kolumny będzie przypisywało kolejny numer operacji. Wraz z zapisem numeru np. LASER=1, GIĘCIE=2 będą uzupełniane dedykowane właściwości *OP.1, *OP.2, *OP.3 ... itd, np. *OP.1=LASER, *OP.2=GIĘCIE.

W tabeli BOM masz również możliwość wystawienia specjalnych kolumn *OP.1, *OP.2, ... itd (1). Klikając na komórkę takiej kolumny (2) otworzysz listę operacji, którą oczywiście wcześniej możesz uzupełnić (3). Wybierając z listy pozycję uzupełniasz tak na prawdę właściwość odpowiednio *OP.1, *OP.2, ... ale dodatkowo również jedną właściwość, która potrafi sumować się o wszystkie zdefiniowane operacje (4).

MacroSolid Nowosci 2022 17

Na podobnej zasadzie działa definiowanie obróbki powierzchniowej / wykończenia powierzchni oraz obróbki cieplnej. Zaplanowaliśmy specjalne kolumny *Wykończenie i *Obróbka cieplna a za uzupełnienie listy odpowiada plik tekstowy, który otworzysz z poziomu okna "Opcje MacroSolid".

MacroSolid Nowosci 2022 18

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo