Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

MacroSolid v13.11.8

Makro SolidWorks SaveAs Drobnostka, ale przy konfigurowaniu oszczędzimy sporo czasu. Zapisz ustawienia makra generującego raport MS Word® do pamięci i wklejaj do pozostałych WIDOKów MacroSolid.

MacroSolid 2023 4

MacroSolid v13.10.6

Po zainstalowaniu dodatku dostosuj interfejs - znajdź polecenie "Nowy z kolejnym numerem" i umieść przycisk na pasku menu, ewentualnie wrzuć do wybranej zakładki w menedżerze poleceń CommandManager (1)

Nowa funkcjonalność to sposób na tworzenie dokumentów części i złożeń, ale od razu z kolejnym wolnym numerem projektu. Numerator w PDMie proponuje kolejny wolny numer według przyjętego schematu, ale w obrębie całej przechowalni. Nasze rozwiązanie bazuje na pracy na aktywnym folderze i analizie znajdujących się w nim plikach SLDPRT i SLDASM. Wybierasz ścieżkę ostatnio używaną w SOLIDWORKS® (2) lub pracujesz cały czas w swojej, w lokalizacji projektu, nad którym aktualnie pracujesz (3). Na dzień dzisiejszy mamy cztery różne schematy numerowania, ale w kolejnych wersjach będziemy je udoskonalać i rozwijać działając jak do tej pory tj. słuchając użytkowników MacroSolid.

Wybierasz czy chcesz "założyć" nową część czy złożenie (4). Wprowadzasz przedrostek, który to w czwartym schemacie numerowania stanowi również numer projektu (5), ewentualnie do nazwy pliku wprowadzasz dodatkowy tekst stanowiący opis komponentu (6) i gotowe. Pierwszy trzy numery to kolejne złożenie, trzy następne to kolejna część wybranego złożenia. Jeżeli tworzysz nową cześć i zaznaczysz złożenie wówczas na tej podstawie numerator wywnioskuje kolejny numer części tego złożenia.

 MacroSolid 2023 Q4 1

MacroSolid v13.10.0

Makro SolidWorks lista materialow BOM UWAGA!!! Nowa funkcjonalność ID / Numer -> Property.

ID / Numer to pierwsza kolumna w tabeli BOM, w której ustawisz sposób numerowania komponentów: kolejny numer, kolejny numer z podanym krokiem i formatowaniem lub numerowanie z uwzględnieniem struktury drzewa  FeatureManager. Nowa funkcjonalność to przekopiowanie tego co "daje" pierwsza kolumna tabeli BOM do właściwości dokumentu a dla modeli wieloobiektowych właściwości elementów ciętych. Rozwiązujemy tym samym problem identyfikacji części / obiektów w dokumentacji, na rysunkach 2D.

 MacroSolid 2023 Q3 9

Makro SolidWorks lista materialow BOM UWAGA!!! Nowa funkcjonalność *Nazwa BOM.

*Nazwa BOM w tabeli BOM MacroSolid to wartość, którą SOLIDWORKS® używa jako numer części na liście materiałowej. Zazwyczaj jest to "Nazwa dokumentu", ale w przypadku modelu w konfiguracji może to być również "Nazwa konfiguracji" lub "Nazwa określana przez użytkownika". Nie trać czasu na zbędne klikanie, użyj nowej funkcjonalności MacroSolid do przełączania się pomiędzy tymi opcjami właściwości konfiguracji.

MacroSolid 2023 Q3 10

Makro SolidWorks lista materialow BOM UWAGA!!! Nowa funkcjonalność związana z Spinacz projektu.

"Spinacz projektu" to jeden z folderów w drzewie FeatureManager. W tym miejscu możesz "podpiąć" do modelu SOLIDWORKS® dowolny plik z nim skojarzony -> PDF, DXF, STEP itd. Jednym kliknięciem "zepniesz" pliki PDF oraz DXF, które wygenerował / "widzi" dodatek MacroSolid. UWAGA!!! "Pack and GO" złapie pliki spięte poprzez "Spinacz projektu".

 MacroSolid 2023 Q3 11

Makro SolidWorks SaveAs Definiowanie obróbki we właściwościach pliku poprzez kliknięcie na komórkę kolumny tabeli BOM cieszy się bardzo dużym powodzeniem a zatem dalej rozwijamy funkcjonalność - zwiększamy liczbę obsługiwanych operacji / kolumn oraz wprowadzamy drugi sposób na możliwość definiowania kolejności obróbki.

Wykorzystaj dane wpisywane we właściwościach -> linkuj z nimi notatki, utwórz szablon tabeli i "wrzucaj" na rysunek 2D.

MacroSolid 2023 Q3 8

Makro SolidWorks lista materialow BOM W zakładce BOM dodatku MacroSolid w panelu ProjectInfo wpiszesz do aktywnego dokumentu ogólne informacje dotyczące projektu tj. numer zlecenia, uwagi, nazwę projektu, indeks, gabaryty, wielkość produkcji, masę. Dane zapisywane są do właściwości dostosowanych, ale i od najnowszej wersji również do właściwości specyficzne dla konfiguracji (Panie Piotrze ;) ). Nazwy właściwości do zdefiniowania w ustawieniach MacroSolid.

Pierwsze cztery wiersze, informacje projektu wykorzystasz w makrze Properties, WordReport2 oraz ExcelBOM2 w zakładce BOM.

MacroSolid 2023 Q3 7

Makro SolidWorks SaveAs W makrze Properties wprowadziliśmy dwie nowe funkcje. Delete pozwala usunąć właściwość, natomiast Skip umożliwia jej pominięcie.

MacroSolid 2023 Q3 5

Skip przyda się jeżeli chcesz przeczyścić właściwości z tych niepotrzebnych. Zdefiniuj, które właściwości chcesz zostawić i wybierz opcję "Usuń wszystkie właściwości".

MacroSolid 2023 Q3 6

Makro SolidWorks DXF Makro DXF zamieni otwory z pogłębieniami na zwykłe, wygasi nieprzelotowe a dla gwintowanych usunie fazy. Jeżeli jednak chcesz przygotować swoją wersję konkretnej blachy pod palenie utwórz nową konfigurację np. z nazwą DXF. Włączając opcję „DXF z konfiguracji’ generator będzie szukał konfiguracji DXF i brał właśnie ją a nie tą aktywną w złożeniu.

MacroSolid 2023 Q3 4 

Makro SolidWorks lista materialow BOM Od ponad roku w tabeli BOM można filtrować elementy cięte według typu. Jednak dopiero w wersji 13.9.1 MacroSolid dodaliśmy możliwość filtrowania według wartości wybranej właściwości. Upewnij się, że nazwa właściwości, według której chcesz filtrować, jest dostępna na odpowiednich listach w ustawieniach dodatku.

MacroSolid 2023 Q3 3

Makro SolidWorks SaveAs Makro WordReport2 umożliwia tworzenie list materiałowych, raportów i zestawień z miniaturami komponentów oraz kodami kreskowymi w formacie MS Word®. Dodaliśmy funkcję definiowania czcionki dla każdego wiersza. Wykorzystując czcionkę "Libre Barcode 39", możesz wyświetlić zdjęcie komponentu wraz z kodem kreskowym.

MacroSolid 2023 Q3 1

Dostosowując marginesy, wysokość bloku i usuwając domyślne formatowanie tabeli za pomocą opcji "bez ramki", dostosujesz raport do większości formatów etykiet samoprzylepnych.

 MacroSolid 2023 Q3 2

MacroSolid v13.2.6

Makro SolidWorks DXF Podjęliśmy wyzwanie - pracujemy nad makrem DRAW, aby wycisnąć z SOLIDWORKSa maksymalnie ile tylko możliwe w zakresie automatycznego generowania rysunków 2D. Opisy aktualizacji bezpośrednio na podstronie makra DRAW - zapraszamy tutaj

 

MacroSolid v13.1.6

Makro SolidWorks DXF Makro DXF wygeneruje pliki DXF z zaplanowaną nazwą. Najczęściej stosowany schemat nazewnictwa to: 

"Nazwa"_"Materiał"_"Grubość"mm_"Liczba"szt.DXF.

W przypadku modelowania jednoobiektowego nie ma problemu. Jeden plik to jedna blacha a "Nazwa" to nazwa pliku. W przypadku modelowania wieloobiektowego, w którym to w jednym pliku SLDPRT zawiera się więcej blach należy przewidzieć unikatowe nazwy dla obiektów / elementów ciętych. Brak unikatowych nazw dla obiektów może utrudnić przypisanie obiektu do odpowiedniego pliku DXF, może utrudnić odszukanie "ten DXF to ta konkretna blacha w projekcie CAD" niemniej makro oczywiście poradzi sobie w takiej sytuacji tworząc plik DXF z taką samą nazwą i kolejnym numerem (1). UWAGA!!! Przy takim scenariuszu należy pamiętać o odznaczeniu opcji makra DXF "Nadpisz".

"Nazwa"_"Materiał"_"Grubość"mm_"Liczba"szt.DXF.

"Nazwa"_"Materiał"_"Grubość"mm_"Liczba"szt(1).DXF.

"Nazwa"_"Materiał"_"Grubość"mm_"Liczba"szt(2).DXF.

MacroSolid 2023 1

W najnowszej wersji makra DXF masz możliwość zapisu nazwy pliku DXF oraz ścieżki zapisu do właściwości dokumentu oraz elementu ciętego (2). Dzięki kolorowaniu komórek kolumny *DXF tabeli BOM masz podgląd czy DXF został wygenerowany czy też nie (zielony / czerwony), ale również czy jego nazwa jest unikatowa czy też nie (3) (pomarańczowy). Porównanie danych z tymi zapisanymi we właściwościach oraz oznaczenie na pomarańczowo czy nazwa jest unikatowa zadziała dopiero po włączeniu w opcjach makra "Zapis / odczyt danych z właściwości".

Dodaliśmy opcję usuwania plików DXF oraz opcję czyszczenia danych z właściwości o nazwie i ścieżce zapisu DXF (4).

Do nazwy można zaciągnąć np. Description z właściwości elementów ciętych (5) a wartość ta może być uzupełniona np. poprzez makro CutListProperties przez specjalną opcję, która "zbuduje" opis na podstawie wymiarów (6).

MacroSolid 2023 2

 

Makro SolidWorks DXF Jedna z tych operacji, która unimożliwiaja poprawne wpisanie w ekran (1) a tym samym wykonanie prawidłowego zdjęcia jest "Ramka graniczna" -> mimo, że wyłączona jest opcja "Wyświetal ramkę graniczną" (2), mimo, że są "Ukryte wszystkie typy" (3). Tylko ukrycie operacji w drzewie FeatureManager pomaga w takie sytuacji (4). Do obiektów ukrywanych automatycznie przez HideAndShow, makra uruchamianego wraz z makrem PIC dodaliśmy "Ramkę graniczną" (5).

MacroSolid 2023 3

 

 

MacroSolid v12.61.30

 

Makro SolidWorks SaveAs Metoda GetPartBox SOLIDWORKS® API ma swoje ograniczenia. Wirtualna ramka graniczna wstawiana jest jako prostopadłościan, którego ściany są równoległe / prostopadłe do głównych płaszczyzn modelu. Metoda wykorzystywana jest m.in do definiowania gabarytów we właściwościach poprzez makro Properties (Max, Mid, Min) jak również prezentacja wymiarów dla części i złożeń w tabeli BOM w kolumnie *Długość, *Szerokość, *Grubość. Rzadko, ale jednak ... zdarza się niestety, iż wartości zwracane przez GetPartBox są "niedokładne", nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Jeżeli dane te mają posłużyć do dokładnych obliczeń muszą podlegać weryfikacji. Proponujemy w tym zakresie nowe opcje i narzędzia.

Wprowadzamy możliwość precyzyjnego przeliczania ramki granicznej bazującej na najdalej wysuniętym punkcie w danym kierunku tj. na bazie metody GetExtremePoint (1). Jeżeli jednak model nie jest odpowiednio zorientowany względem głównych płaszczyzn np. budowany w kontekście złożenia, jedynym sposobem jest zebranie wymiarów z ramki granicznej dodanej i dopasowanej jako operacja w drzewie FeatureManager (2). Jeżeli w modelu dodana jest operacja ramki granicznej MacroSolid "weźmie" dane z właściwości generowanych przez tą funkcję a jeżeli nie ... wówczas wymiary gabarytowe brane będą z wirtualnej ramki granicznej.

 MacroSolid Nowosci 2022 22

Makro SolidWorks SaveAs Przypominamy!!! Mamy super rozwiązanie do uruchamiania makr swp. Jeżeli posiadasz swoje makra działające na aktywnym dokumencie możesz podpiąć je pod RunMacro i uruchamiać je na komponentach widocznych w tabeli BOM lub tych zaznaczonych. Do domyślnej instalki MacroSolid podpinamy dwa nowe makra. Pierwsze będzie dodawało a drugie usuwało ramkę graniczną …. to tak w nawiązaniu do wcześniej wspomnianych nowości.

 MacroSolid Nowosci 2022 24

 

Makro SolidWorks SaveAs Listy materiałów / raporty / zestawienia z miniaturkami komponentów, kodami kreskowymi, generowane za pomocą makra WordReport2 cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory możliwe było sporządzanie zestawienia tylko z komponentów kojarzonych z plikami SLDPRT i SLDASM tj. złożeniami, częściami, blachami jednoobiektowymi, konstrukcjami spawanymi. Od najnowszej wersji możliwe jest uzyskanie już pełnego raportu uwzględniającego również elementy cięte modelu wieloobiektowego. Masz możliwość ustawienia pokazywanych informacji niezależnie dla profili, blach czy też zwykłych brył.

MacroSolid Nowosci 2022 19

 

ExcelBOM2Assembly 32X32 v2 Generowanie raportu z miniaturami, uwzględniającego wszystkie bryły modelu wieloobiektowego, nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie udało się wypracować satysfakcjonującej metody generowania podglądów do pliku PNG makrem PIC. Tym razem skorzystaliśmy z "Wyizolowania" zaznaczonego obiektu.

MacroSolid Nowosci 2022 20

ExcelBOM2Assembly 32X32 v2 WordReport2 zamiast zdjęcia komponentu może umieścić w dokumencie kod kreskowy 1D lub 2D. Skoro raporty uwzględniają już elementy cięte modelu wieloobiektowego to i należało rozbudować makro Barcodes o możliwość niezależnego wyboru dla tego typu obiektów tego co ma być zakodowane.

MacroSolid Nowosci 2022 23

Makro SolidWorks SaveAs Definiowanie obróbki we właściwościach pliku poprzez kliknięcie na komórkę kolumny tabeli BOM działa już w wielu firmach. Rozwijamy funkcjonalność i wprowadzamy możliwość definiowania obróbki, ale z uwzględnieniem ich kolejności. W tabeli BOM masz możliwość wystawienia specjalnych kolumn *OP.1, *OP.2, ... itd (1). Klikając na komórkę takiej kolumny (2) otworzysz listę operacji, którą oczywiście wcześniej możesz uzupełnić (3). Wybierając z listy pozycję uzupełniasz tak na prawdę właściwość odpowiednio *OP.1, *OP.2, ... ale dodatkowo również jedną właściwość, która potrafi sumować się o wszystkie zdefiniowane operacje (4).

MacroSolid Nowosci 2022 17

Makro SolidWorks SaveAs Na podobnej zasadzie działa definiowanie obróbki powierzchniowej / wykończenia powierzchni oraz obróbki cieplnej. Zaplanowaliśmy specjalne kolumny *Wykończenie i *Obróbka cieplna a za uzupełnienie listy odpowiada plik tekstowy, który otworzysz z poziomu okna "Opcje MacroSolid".

MacroSolid Nowosci 2022 18

 

Makro SolidWorks SaveAs Nie mieliśmy możliwości wyboru formatu STEP: AP203, AP214? Aż dziwne, że nikt nie zgłosił do tej pory takiego zapotrzebowania.

MacroSolid Nowosci 2022 16

Makro SolidWorks SaveAs Czy musiałeś aktualizować, przypisywać karty właściwości do dokumentów SOLIDWORKS®? Jeżeli jest to kilka plików - nie ma problemu, ale jeżeli jest ich tysiące wówczas robi się nieciekawie ;) Makro Properties zrobi to za ciebie - wystarczy wskazać ścieżki do plików kart i uruchomić makro np. na głównym złożeniu. Funkcjonalność obsługuje pliki prtprp, asmprp, drwprp.

 MacroSolid Nowosci 2022 21

 

Pod pojęciem „Integracja BEMET” należy rozumieć funkcjonalności związane z przekazaniem danych do oprogramowania BEMET™. Zapraszam do zapoznania się z możliwościami połączenia SOLIDWORKS® z BEMET™ poprzez MacroSolid a tymczasem prace rozwojowe nadal idą pełną parą. Dodaliśmy szereg funkcji związanych z przeszukiwaniem bazy BEMET™ i przypisywaniem do komponentu indeksu / numeru materiału.

MacroSolid Nowosci 2022 25

 

MacroSolid v12.61.16

Z firmą STIGO Sp. z o.o. wypracowaliśmy szereg funkcjonalności umożliwiających "współpracę" SOLIDWORS® z systemem BEMET™. Jeżeli działasz na tym ERPie od STIGO, na systemie BEMET (dawniej zwanym: Plan-de-CAMpagne) a dział konstrukcji wspierany jest przez SOLIDWORKS® koniecznie skontaktuj się z nami lub firmą STIGO.

Na dobry początek, integracja SOLIDWORKS® z systemem BEMET™ poprzez MacroSolid obejmuje:

  • Wyszukiwanie i przypisywanie informacji o projekcie z bazy danych BEMET™ do plików 3D CAD: numeru kalkulacji, numeru i opisu projektu, numeru zamówienia, klienta. Opracowaliśmy wyszukiwarkę, która łączy się bezpośrednio z bazą danych. Masz możliwość wyszukania kalkulacji lub projektu i przypisania tych danych do aktywnego dokumentu SOLIDWORKS®. Dane te możesz szybko przenieść do wszystkich składowych projektu za pomocą makra Properties oraz CutListProperties. Uzupełnione zostaną właściwości dostosowane i/lub specyficzne dla konfiguracji jak również właściwości elementów ciętych.
  • Integracja BEMET™ z SOLIDWORKS® obejmuje również definiowanie operacji technologicznych we właściwościach pliku CAD. W specjalnym WIDOKu MacroSolid masz możliwość przypisania kolejnych operacji technologicznych używając przy tym kodów odpowiednio synchronizowanych z BEMET. Na dalszym etapie zostaną one przeniesione do systemu BEMET a w strukturze drzewa kalkulacji zostanie utworzony proces technologiczny wytwarzania.
  • W ramach integracji opracowaliśmy szereg funkcji umożliwiających wyszukiwanie i przypisywanie do właściwości pliku indeksu / numeru materiału. W przypadku kształtowników, rur, profili i innych elementów ciętych generowanych przez SOLIDWORKS® podczas modelowania konstrukcji spawanych ww. indeksy identyfikowane są automatycznie – po nazwie elementu ciętego i jego materiale. Dla części wytwarzanych z blach możliwe jest wywołanie makra, które przypisze indeksy surowcowa domyślnego - po grubości i materiale. Indeksy dla pozostałych komponentów mogą zostać oznaczone manualnie. Wystarczy zaznaczyć w Tabeli BOM element i wywołać wyszukiwarkę a następnie po odnalezieniu pozycji z bazy danych BEMET™ przypisać konkretny numer materiału. Dodatkowe funkcje umożliwiają przypisywanie indeksu / numeru materiału automatycznie np. po nazwie lub po gabarytach.
  • Baza materiałów BEMET™ może być użyta również jako baza „wirtualnych komponentów ERP”, czyli takich komponentów projektu CAD, które nie mają swojej reprezentacji w postaci geometrii 3D.
  • Kluczową funkcjonalnością integracji jest oczywiście przeniesienie projektu CAD do systemu BEMET™ poprzez plik wymiany danych xlsx. Funkcję formatowania, wstępnej walidacji danych i eksportu pliku dostarcza specjalny WIDOK w dodatku MacroSolid. Import i ostateczną weryfikację danych umożliwia natomiast dedykowane oprogramowanie (skrypt) od firmy STIGO. Wraz ze strukturą oraz podstawowymi danymi kalkulacji uzupełniane są również informacje o operacjach technologicznych, zdjęcia oraz pliki dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej m.in. SLDPRT, SLDASM, SLDDRW, PDF, DXF, STEP, EDRAWING. Skrypt importu umożliwia tworzenie tzw. FPartów jak i pozycji produkowanych dla bieżącego zlecenia, może tworzyć również materiały handlowe, aktualizować dane materiałów jak i całe kalkulacje.

 

Makro SolidWorks lista materialow BOM Do Tabeli BOM dodaliśmy możliwość pobierania i filtrowania elementów ciętych. MacroSolid rozpoznaje i za pomocą odpowiedniej ikony rozróżnia typ bryły. Masz możliwość niezależnego przypisania danych do kolumny tabeli BOM, a zatem od wersji MacroSolid 12.61.16 do jednej kolumny zaciągniesz niezależnie dane dla komponentów (plików SLDPRT, SLDASM), profili, blach i zwykłych brył z CutListy.

MacroSolid Nowosci 2022 1

Makro SolidWorks lista materialow BOM Zaznaczając wiersz profilu, blachy lub zwykłej bryły elementu ciętego MacroSolid podświetli odpowiednie obiekty w obszarze graficznym SOLIDWORKS®. Dwukrotne kliknięcie na komórkę i uzupełnienie kontrolki spowoduje zdefiniowanie właściwości - właściwości elementu ciętego. Wiemy, że na to czekaliście. Szybkie definiowanie operacji technologicznej również działa. Nie śpimy – rozwijamy się 😉

MacroSolid Nowosci 2022 15

Makro SolidWorks lista materialow BOM Do tej pory pierwsza kolumna Tabeli BOM była uzupełniana tylko i wyłącznie zgodnie z ustawieniami auto-numerowania: kolejny numer, kolejny numer z zadanym krokiem i formatowaniem lub numeracja uwzględniająca strukturę złożenia. Zwiększyliśmy możliwości definiowania tego co ma się wyświetlać w kolumnie ID / Numer. Niemniej wybierając pierwszą pozycję kontrolki ustawiasz auto-numerowanie tj. tak jak dotychczas.

MacroSolid Nowosci 2022 2

Kolejne dwie pozycje to numerowanie zgodnie z ustawieniami auto-numeratora z uwzględnieniem głównego złożenia lub nie, ale co ważne wraz ze zmianą kolejności, zastosowania filtrowania w Tabeli BOM numery pozostaną zgodne z kolejnością struktury drzewa FeatureManager. Ostatnia opcja to po prostu rezygnacja z numerowania i załadowanie danych komponentów tak jak dla pozostałych kolumn zgodnie z ustawieniami kontrolek poniżej.

MacroSolid Nowosci 2022 3

 Makro SolidWorks lista materialow BOM Makrem Color naniesiesz kolor na części i złożenia z jednoczesnym zapisem informacji do właściwości pliku, ale po aktualizacji do najnowszej wersji zdefiniujesz również "Wygląd". Wystarczy w ustawieniach podpiąć ścieżkę do pliku *.p2m (C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\graphics\Materials)

MacroSolid Nowosci 2022 4

Makro SolidWorks lista materialow BOM W jednym pliku eksportu xlsx makrem ExcelBOM2 umieścisz zarówno zdjęcie wygenerowane przez makro PIC jak i kod przygotowany przez Barcodes. Jeżeli umieszczasz grafikę w ostatniej kolumnie pamiętaj, aby dodać dwie puste kolumny w Tabeli BOM.

MacroSolid Nowosci 2022 5

ExcelBOM2Assembly 32X32 v2 Nowa ikona na dolnym pasku!!! Ta opcja da Ci możliwość wygenerowania zestawu plików / raportów / BOMów xlsx jednym kliknięciem. Funkcja wyeksportuje BOMa z głównego złożenia zgodnie ustawieniami makro ExcelBOM2 aktywnego WIDOKU po czym zgodnie z kolejnością Tabeli BOM będą uruchamiane podzłożenia i dla nich przygotowane zestawienia xlsx.

MacroSolid Nowosci 2022 6

Domyślnie pliki zapisywane są w tej samej lokalizacji co SLDASM, ale możesz zdefiniować jeden folder zapisu przy głównym złożeniu.

MacroSolid Nowosci 2022 7

ExcelBOM2Assembly 32X32 v2 A zdjęcie głównego złożenia w nagłówku raportu ExcelBOM2, WordReport2?

MacroSolid Nowosci 2022 8

MacroSolid Nowosci 2022 9

 ExcelBOM2Assembly 32X32 v2 Dwie nowe opcje makra DRW->PDF/DXF. Jeżeli chcesz wydzielić arkusze rysunkowe do oddzielnych plików PDF/DXF skorzystaj z opcji "Arkusze do oddzielnych plików". Jeżeli natomiast w arkuszach jednego dokumentu SLDDRW "opisujesz" różne konfiguracje tego samego komponentu warto poznać i włączyć opcję "Tylko z aktywnej konfiguracji".

MacroSolid Nowosci 2022 10

Makro SolidWorks DXF Makro DXF. Plik DXF można wygenerować z rysunku w skali 1:1, bez ramki, tabeli. Nowy sposób generowania bazuje właśnie na takim podejściu. Makro otwiera szablon DRWDOT, umieszcza widok rozłożenia na arkuszu i zapisuje dokument do pliku DXF zgodnie z ustawieniami makra. Jeżeli w szablonie DRWDOT zostaną przewidziane notatki zlinkowane do właściwości wówczas uzupełnią się one automatycznie wraz z przeciągnięciem widoku na rysunek. Pozostałe elementy, które miałyby pojawiać się w pliku DXF wraz z przeciągnięciem zależne są od ustawień właściwości dokumentu DRWDOT a w szczególności zakładki "Opisywanie szczegółów". To właśnie tam znajdziesz specjalne opcje "Wstaw automatycznie przy tworzeniu widoku". Jeżeli nie podepniesz swojego szablonu zostanie użyty nasz - C:\Program Files\MacroSolid\SWTemplates\dxfTempView.drwdot

 

Przegapiłeś nowości wersji 2021? Zapraszamy tutaj.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo