Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Tryby pracy z MacroSolid możemy podzielić na: pracę z aktywnym dokumentem oraz pracę z plikami wskazanej lokalizacji / folderu. Preferowanym trybem pracy jest ten pierwszy, który polega na uruchamianiu funkcjonalności na aktywnym dokumencie. Jeżeli otworzymy złożenie i uruchomimy np. makro do generowania PDFów z rysunków z zakładki "Płatne" lub z paska poleceń MacroSolid, wówczas zostaną wygenerowane pliki PDF zgodnie z ustawieniami tego makra dla tego złożenia oraz ze wszystkich jego składowych. Zostaną uwzględnione wszystkie opcje makra wraz z opcjami pomijania. Jeżeli otworzysz dokument części to program wygeneruje PDFa tylko z rysunku tej części. Generowanie PDFa zadziała również wówczas, gdy otworzysz rysunek 2D. W podobny sposób zadziała makro PDF z poziomu zakładki BOM, jednak z tą różnicą, że w pierwszej kolejności musisz pobrać dane z aktywnego modelu złożenia. Opcje dotyczące pomijania ustawione w oknie makra nie zadziałają w zakładce BOM, ponieważ zadanie te przejmują filtry BOM.

Drugim trybem pracy jest działanie makr na wskazanej lokalizacji / folderze. Tryb ten włącza się automatycznie, gdy zamkniesz wszystkie dokumenty SOLIDWORKS® (1). Możesz wkleić ścieżkę do kontrolki lub kliknąć przycisk (2). Program ze wskazanego folderu pobierze i wyświetli w specjalnym oknie wszystkie pliki SLDPRT oraz SLDASM. Możesz usunąć te pliki, które nie są potrzebne w dalszym zadaniu automatyzującym i zatwierdzić listę (3), która ostatecznie ładuje się do tabeli BOM (4). Na tym etapie nie wszystkie dane mogą być wyświetlone poprawnie w Twojej tabeli, ale możesz już skorzystać z licznych funkcjonalności np. definiowanie właściwości, drukowanie, generowanie plików. Kliknięcie na przycisk "Pobierz dane" spowoduje otwieranie kolejnych plików z tabeli BOM i pobieranie z nich danych. 

MacroSolid Tryby pracy 1

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter