Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Tryby pracy z MacroSolid można podzielić na: pracę z aktywnym dokumentem oraz pracę z plikami wskazanej lokalizacji / folderu. Preferowanym trybem pracy jest ten pierwszy, który polega na uruchamianiu funkcjonalności na aktywnym dokumencie. Jeżeli otworzysz złożenie i uruchomisz np. makro do generowania PDFów z rysunków z zakładki "Makra" lub z paska poleceń MacroSolid, wówczas zostaną wygenerowane pliki PDF zgodnie z ustawieniami tego makra dla tego złożenia oraz ze wszystkich jego składowych. Zostaną uwzględnione wszystkie opcje makra wraz z opcjami pomijania. Jeżeli otworzysz dokument części to program wygeneruje PDFa tylko z rysunku tej części. Generowanie PDFa zadziała również wówczas, gdy otworzysz rysunek 2D. W podobny sposób zadziała makro PDF z poziomu zakładki BOM, jednak z tą różnicą, że w pierwszej kolejności musisz pobrać dane z aktywnego modelu złożenia. Opcje dotyczące pomijania ustawione w oknie makra nie zadziałają w zakładce BOM, ponieważ zadanie te przejmują filtry BOM.

Drugim trybem pracy jest działanie makr na wskazanej lokalizacji / folderze. Tryb ten włącza się automatycznie, gdy zamkniesz wszystkie dokumenty SOLIDWORKS® (1). Możesz wkleić ścieżkę do kontrolki lub kliknąć przycisk (2). Program ze wskazanego folderu pobierze i wyświetli w specjalnym oknie wszystkie pliki SLDPRT oraz SLDASM. Możesz usunąć te pliki, które nie są potrzebne w dalszym zadaniu automatyzującym i zatwierdzić listę (3), która ostatecznie ładuje się do tabeli BOM (4). Na tym etapie nie wszystkie dane mogą być wyświetlone poprawnie w Twojej tabeli, ale możesz już skorzystać z licznych funkcjonalności np. definiowanie właściwości, drukowanie, generowanie plików. Kliknięcie na przycisk "Pobierz dane" spowoduje otwieranie kolejnych plików z tabeli BOM i pobieranie z nich danych. 

MacroSolid Tryby pracy 1

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo