Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

ReplaceMaterial umożliwia automatyczną podmianę materiałów w modelach części według zależności zapisanych w pliku ReplaceMaterials.xlsx, znajdującego się w folderze instalacyjnym dodatku MacroSolid. W kolumnie A definiujesz stare nazwy materiałów a w kolumnie B nowe, na które makro ma podmienić stare.

MacroSolid ReplaceMaterial 1

Bardzo prosta funkcjonalność, ale jakże przydatna np. przy przerabianiu starych projektów. ReplaceMaterial zdecydowanie docenisz podczas integracji systemu SOLIDWORKS® z systemem ERP, gdzie nazwy materiałów odgrywają kluczową rolę.

Jeżeli chodzi o materiały to ... Tabela BOM umożliwi Ci weryfikację nazw materiałów zdefiniowanych w modelach z tymi obowiązującymi w Twojej firmie. W kolumnie *Materiał zostaną wypisane materiały, ale dodatkowo przy zaznaczonej opcji w zakładce „Oznaczenia BOM”, zostaną sprawdzone czy znajdują się one w tabeli materiałów MacroSolid. Czerwony kolor sygnalizuje, że użyłeś materiału niezatwierdzonego.
Podobnie jak w drzewie FeatureManager SOLIDWORKS®a tak i z poziomu Tabeli BOM zdefiniujesz materiał zaznaczając i wywołując manager baz materiałowych z menu kontekstowego. Możesz również zaznaczyć wiersz i wybierać materiał bezpośrednio z listy rozwijalnej.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo