Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Instalacja dodatku MacroSolid sprowadza się do wywołania pliku *.msi na koncie z prawami administratora a wymagania sprzętowe i programowe są takie, jak przy SOLIDWORKS®. Zalecaną wersją SOLIDWORKS® jest najnowsza lub trzy wersje wstecz. Dodatek wymaga środowiska uruchomieniowego aplikacji Microsoft .NET Framework 3.5 oraz MS Office 2013< w wersji językowej takiej samej jak WINDOWS®.

MacroSolid Instalacja

WYMAGANIA PROGRAMOWE:

 1. Zalecaną wersją SOLIDWORKS® jest SW2017 lub wyższa, niezależnie od posiadanej wersji funkcjonalnej SOLIDWORKS®: Standard, Premium, Professional.
 2. Microsoft WINDOWS 10.
 3. Microsoft .NET Framework 3.5 środowisko uruchomieniowe aplikacji opartych na architekturze .NET Framework. W przypadku Windows 10 może być konieczne włączenie składników .NET Framework 3.5. Jeżeli po instalacji dodatek nie ładuje się należy odinstalować MacroSolid, włączyć .NET Framework 3.5. w systemie WINDOWS 10, zrestartować komputer i ponownie zainstalować dodatek.
 4. Microsoft Office w wersji co najmniej 2013 przy założeniu, iż wersje językowe Windows® i MS Office® są takie same.

  NET Framework 3.5

 5. Dodatek należy instalować na koncie administratora przy wyłączonym SOLIDWORKS®

Okno dodatkówWYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 1. TAKIE SAME JAK DLA SOLIDWORKS®
 2. Domyślnie program uruchamiany jest podczas każdej sesji SOLIDWORKS®. Aby włączyć/wyłączyć dodatek MacroSolid:
  1. Uruchom okienko dodatków - kliknij Narzędzia -> Dodatki
  2. Zaznacz / odznacz dodatek MacroSolid.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo