Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Komponenty ERP to komponenty, które można wyszukać w bazie danych i przypisać do projektu (1), a które nie mają i nie muszą mieć swojego odniesienia do geometrii / modelu 3D / pliku np. taśma, klej, farba, przewód, dioda, spoiwo, ... itp. Możliwe jest zatem wyeliminowanie zbędnego modelowania elementów handlowych a co za tym idzie odciążenie modelu złożenia. Takie komponenty dodawane są do aktywnego dokumentu, na którym została uruchomiona baza danych a zatem możliwe jest przypisanie ich dla części jak i złożeń.

Komponenty ERP wyświetlane są na końcu tabeli BOM.

MacroSolid Komponenty ERP 1

MacroSolid Komponenty ERP 2

Okno bazy danych podzielone zostało na dwie części. Lewa strona to baza danych (2) z możliwością dodawania, usuwania oraz wyszukiwania komponentów. Aby przypisać komponenty ERP do projektu wystarczy przenieść je z lewej strony na prawą (3). Po zamknięciu okna (4) zostaną one zapisane do właściwości aktywnego pliku oraz wypisane w tabeli BOM (5).

MacroSolid Komponenty ERP 3

Domyślnie bazę danych stanowi plik Komponenty.df znajdujący się w lokalizacji instalacyjnej MacroSolid (C:\Program Files\MacroSolid\Defaults) jednak istnieje możliwość synchronizacji z używanym w Twojej firmie systemem ERP. Zapraszamy do współpracy.

Dla przykładu, od wersji MacroSolid v11.60.20 możliwa jest praca na pliku csv generowanym cyklicznie przez system PLANAT ERP (6).

MacroSolid Komponenty ERP 4

W tabeli BOM kolumna *Index ERP wyświetla przypisany indeks. W przypadku komponentów ERP nie ma żadnych wątpliwości jednak co z indeksami dla części handlowych, które mają swój plik (np. części z Toolboxa), co z indeksami blach, profili oraz komponentami wytwarzanymi w firmie lub zlecanymi na zewnątrz?

W przypadku blach oraz profili kolumna *Index ERP pobierze odpowiednią wartość z pliku FromExcelBOM.xlsx w zależności od materiału, grubości blachy, nazwy profilu. Excel znajduje się w lokalizacji instalacyjnej MacroSolid.

MacroSolid Komponenty ERP 5

Jeżeli pliki sldlfp, które stanowią podstawę generowania profili / członów konstrukcyjnych, posiadają już uzupełnione wartości indeksów wówczas można je pobrać i wyświetlić w tabeli BOM.

MacroSolid Komponenty ERP 6

Jeżeli te same profile powinny zostać zsumowane to w MacroSolid wystarczy przestawić opcję identyfikacji profili.

 MacroSolid Komponenty ERP 7

W przypadku modeli 3D dodanych do modelu złożenia, komponentów reprezentujących części znormalizowane, handlowe można skorzystać z opcji przypisującej indeks do właściwości pliku. Wystarczy zaznaczyć wiersz tabeli BOM i wywołać PPM z menu kontekstowego opcję "Index ERP", zaznaczyć wybrany komponent / index a następnie kliknąć na "Przypisz".

MacroSolid Komponenty ERP 8

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo