Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro SMProperties służy do sprawdzenia i zmiany promienia gięcia R oraz współczynnika K w modelach blach w zależności od zdefiniowanego materiału i grubości (1).

MacroSolid SMProperties 1

Zdefiniuj tabelę zależności w dwóch wersjach (2) - "Sprawdź" i "Zmień" a następnie korzystaj z zakładki BOM. Możesz uruchomić makro na całej tabeli (3) lub na wybranych blachach (4). W kolumnie *R i K z zaznaczoną odpowiednią opcją (5) zostaną przedstawione wyniki działania makra. Jeżeli uruchomisz makro z odznaczoną opcją "Zmień R i K (6) wówczas makro sprawdzi każdą operację drzewa FeatureManager pod kątem zgodności z tabelą zależności SMProperties i zatwierdzi OK lub wypisze nazwy operacji modelowania, których ustawienia różnią się od założonych. Uruchomienie makra z zaznaczoną opcją "Zmień R i K" spowoduje zmianę wartości współczynnika K oraz promienia gięcia dla wszystkich blach, dla których nazwa materiału i grubość została uwzględniona w tabeli SMProperties.

Możesz zdefiniować tabelę SMProperties dla kilku firm i sprawdzić, dla której z nich parametry zdefiniowane w modelach zgadzają się (7). 

Poza ww. główną funkcjonalnością makro pozwala również na identyfikację potencjalnych problemów produkcyjnych na etapie projektowania tzn. umożliwia wykrycie problemów związanych m.in. z minimalną długością linii prostych, minimalną średnicą otworów.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo