Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Makro SMProperties służy do sprawdzenia i zmiany promienia gięcia R oraz współczynnika K w modelach blach w zależności od zdefiniowanego materiału i grubości (1).

MacroSolid SMProperties 1

Zdefiniuj tabelę zależności w dwóch wersjach (2) - "Sprawdź" i "Zmień" a następnie korzystaj z zakładki BOM. Możesz uruchomić makro na całej tabeli (3) lub na wybranych blachach (4). W kolumnie *R i K z zaznaczoną odpowiednią opcją (5) zostaną przedstawione wyniki działania makra. Jeżeli uruchomisz makro z odznaczoną opcją "Zmień R i K (6) wówczas makro sprawdzi każdą operację drzewa FeatureManager pod kątem zgodności z tabelą zależności SMProperties i zatwierdzi OK lub wypisze nazwy operacji modelowania, których ustawienia różnią się od założonych. Uruchomienie makra z zaznaczoną opcją "Zmień R i K" spowoduje zmianę wartości współczynnika K oraz promienia gięcia dla wszystkich blach, dla których nazwa materiału i grubość została uwzględniona w tabeli SMProperties.

Możesz zdefiniować tabelę SMProperties dla kilku firm i sprawdzić, dla której z nich parametry zdefiniowane w modelach zgadzają się (7). 

Poza ww. główną funkcjonalnością makro pozwala również na identyfikację potencjalnych problemów produkcyjnych na etapie projektowania tzn. umożliwia wykrycie problemów związanych m.in. z minimalną długością linii prostych, minimalną średnicą otworów.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter