Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Makro DRW->PDF/DXF to generator plików PDF oraz DXF lub DWG z rysunków 2D (SLDDRW).

Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanych plików (1) oraz sortowanie ich według zdefiniowanego w modelu materiału, grubości blachy, jak również informacji zapisanych we właściwościach pliku (2). PDFy zapiszesz we wskazanej lokalizacji lub w tym samym miejscu co komponent, z którego generowane są pliki (3).

Skonfiguruj makro według własnych potrzeb i zapisz jego ustawienia pod dowolną nazwą (4), a następnie korzystaj z niego wywołując je z paska managera poleceń CommadManager (5) lub z zakładki BOM (6).

MacroSolid PDF DXF DWG 1

W tabeli BOM możesz skorzystać z kolumny *Ścieżka do rysunku, *PDF, *PDF - data, *Rysunek - Data ostatniego zapisu oraz *Format arkusza (7). Pamiętaj o filtrze, który umożliwi Ci pokazanie w tabeli BOM tylko tych komponentów, które posiadają rysunki 3D (8).

MacroSolid PDF DXF DWG 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter