Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro DRW->PDF/DXF to generator plików PDF oraz DXF lub DWG z rysunków 2D (SLDDRW).

Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanych plików (1) oraz sortowanie ich według zdefiniowanego w modelu materiału, grubości blachy, jak również informacji zapisanych we właściwościach pliku (2). PDFy zapiszesz we wskazanej lokalizacji lub w tym samym miejscu co komponent, z którego generowane są pliki (3).

Skonfiguruj makro według własnych potrzeb i zapisz jego ustawienia pod dowolną nazwą (4), a następnie korzystaj z niego wywołując je z paska managera poleceń CommandManager (5) lub z zakładki BOM (6).

MacroSolid PDF DXF DWG 1

W tabeli BOM możesz skorzystać z kolumny *Ścieżka do rysunku, *PDF, *PDF - data, *Rysunek - Data ostatniego zapisu oraz *Format arkusza (7). Pamiętaj o filtrze, który umożliwi Ci pokazanie w tabeli BOM tylko tych komponentów, które posiadają rysunki 3D (8).

MacroSolid PDF DXF DWG 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo