Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Główny element interfejsu zakładki BOM stanowi tabela BOM, w której możesz wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania (1). To Ty decydujesz ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać pokazane/wyświetlone/wczytane w danym momencie. Tabelę BOM można posortować poprzez wybór metody (2) lub poprzez kliknięcie na nagłówek (3).

MacroSolid Tabela Sortowanie

Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą (4), na liście mogą zostać wypisane komponenty w zależności od typu części (od lewej: główne złożenie, pod-złożenia, części, blachy bez gięć, blachy gięte, konstrukcje spawane, profile elementów ciętych konstrukcji spawanych, części znormalizowane tj. ze wskazanej lokalizacji np. z Toolboxa, części handlowe, komponenty posiadające rysunek 2D) oraz dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania. W tabeli można uwzględniać/nie uwzględniać części: znajdujące/znajdujących się w folderach drzewa operacji FeatureManager, posiadające/posiadających w swojej nazwie zdefiniowane słowa kluczowe, wykluczone z listy materiałów w samym SOLIDWORKS®, ukryte w tabeli BOM oraz posiadające odpowiednie wartości wybranych właściwości.

MacroSolid Filtry BOM 1

Dodatkowo interfejs został wyposażony w filtr umożliwiający wypisanie tylko tych komponentów, w których to nazwie pojawi się / nie pojawi się zadeklarowany ciąg znaków tekstowych.

MacroSolid Filtry BOM 2

 Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter