Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Główny element interfejsu zakładki BOM stanowi tabela BOM, w której możesz wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania (1). To Ty decydujesz ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać pokazane / wyświetlone / wczytane w danym momencie. Tabelę BOM można posortować poprzez wybór metody (2) lub poprzez kliknięcie na nagłówek (3).

MacroSolid filtry 1

Dodatek MacroSolid zbiera dane z modelu uwzględniając preferencję Użytkownika. Wywołaj menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy po najechaniu kursorem na przycisk "Pobierz dane" i skonfiguruj sposób pobierania.

 • Tylko najwyższy poziom - zebranie danych o komponentach znajdujących się na najwyższym poziomie w odniesieniu do głównego złożenia.
 • Rozdziel komponenty z różnych złożeń - ten sam komponent znajdujący się w różnych podłożeniach, na różnych poziomach struktury złożenia nie zostanie zsumowany / nie zostanie "pokazany" tylko raz w tabeli BOM - ten sam komponent zostanie pokazany w tabeli BOM tyle razy ile razy znajduje się w strukturze wyrobu.
 • Łączenie poprzez właściwość - opcja umożliwiająca sumowanie komponentów po jednej i tej samej wartości właściwości np. jeżeli dwa różne pliki / dokumenty będą posiadały właściwości "IndexERP" o tej samej wartości dodatek potraktuje je jako "ten sam" przy czym pierwsze wystąpienie w strukturze wyrobu będzie tym bazowym, z którego będą pobierane wszystkie informacje o modelu tj. materiał, masa, gabaryty itd.
 • Pobierz komponenty ERP - uwzględnienie podczas pobierania tzw. wirtualnych komponentów ERP.
 • Pobierz informacje o projekcie - uwzględnienie podczas pobierania danych projektowych definiowanych poprzez zakładkę ProjectInfo.
 • Pobierz dane z xlsx - uwzględnienie podczas pobierania zawartości pliku FromExcelBOM.xlsx, który może zawierać dane o indeksach ERP. W przypadku, gdy plik zawiera znaczną ilość wpisów pobieranie danych z modelu może się wydłużyć.
 • Pobierz blachy z listy elementów ciętych - pobranie danych z brył / elementów ciętych modelu wieloobiektowego będących blachą.
 • Pobierz komponenty z listy elementów ciętych - pobranie danych z brył / elementów ciętych modelu wieloobiektowego będących komponentami tj. brył, które nie są blachą ani profilem.
 • Pobierz profile z listy elementów ciętych - pobranie danych z brył / elementów ciętych modelu wieloobiektowego będących profilami. Klikając na przycisk Profile z elementów ciętych konstrukcji spawanej przejdziesz do okna konfiguracji identyfikacji profili -> więcej

MacroSolid filtry 2

Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą (4), na liście mogą zostać wypisane komponenty w zależności od typu części oraz dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania.

MacroSolid rozpoznaje:

 1. GLOWNE ZLOZENIE MacroSolid 20X20 - główne / aktywne złożenie,
 2. ZŁOŻENIE MacroSolid 20X20 - podzłożenia,
 3. CZĘŚĆ MacroSolid 20X20 - części modelowane operacjami bryłowymi, bez operacji rozłożenia oraz bez znacznika konstrukcji spawanej,
 4. CZĘŚĆ Z BLACHY MacroSolid 20X20 - blachy jednoobiektowe, części z operacją rozłożenia bez gięć,
 5. CZĘŚĆ Z BLACHY GIĘTEJ MacroSolid 20X20 - blachy jednoobiektowe, części z operacją rozłożenia z gięciami,
 6. 6. CZĘŚĆ Z BLACHY GIĘTEJ 20X20 MULTI - blachy wieloobiektowe w jednym pliku,
 7. KONSTRUKCJA SPAWANA MacroSolid 20X20 - konstrukcje spawane składające się tylko z profili kształtowników, płaskowników, rur itd., części posiadające znacznik konstrukcji spawanej,
 8. ELEMENT CIĘTY MacroSolid 20X20 - profile, kształtowniki, rury, płaskowniki konstrukcji spawanej
 9. CZĘŚĆ ZNORMALIZOWANA MacroSolid 20X20 - konstrukcje spawane składające się ze wszystkich możliwych typów obiektów: zwykłe bryły, blachy, kształtowniki, profili, rury itd.,
 10. 3.1 BRYŁA 20X20 - bryły / części modelowane operacjami bryłowymi wchodzące w skład listy elementów ciętych konstrukcji spawanej,
 11. 5. CZĘŚĆ Z BLACHY 20X20 - blachy bez gięć wchodzące w skład listy elementów ciętych konstrukcji spawanej,
 12. CZĘŚĆ Z BLACHY GIĘTEJ 20X20 CUTLIST - blachy gięte wchodzące w skład listy elementów ciętych konstrukcji spawanej,
 13. CZĘŚĆ ZNORMALIZOWANA MacroSolid 20X20 - znormalizowane, części, które zostały oznaczone jako "z Toolboxa", części ze wskazanej lokalizacji, oznaczone we właściwościach jako normalia, komponenty z flagą "Toolboxa",
 14. CZĘŚĆ KUPOWANA MacroSolid 20X20 - handlowe, ale niekoniecznie znormalizowane; komponenty reprezentujące części innych producentów; rozpoznawane po właściwości lub ścieżce zapisu pliku,
 15. Komponenty ERP 20x20 - wirtualne komponenty ERP
 16. CZĘŚĆ WYKLUCZONA MacroSolid 20X20 - wykluczone z listy materiałów w samym SOLIDWORKS®,
 17. KOMPONENT UKRYTY MacroSolid 20X20 - ukryte w tabeli BOM.

Filtr RYSUNEK 2D MacroSolid 20X20 umożliwia pokazanie w tabeli BOM tylko komponenty posiadające rysunek 2D.

W tabeli można uwzględniać/nie uwzględniać komponenty:

 1. CZĘŚĆ W FOLDERZE MacroSolid 20X20 - znajdujące się w folderach drzewa operacji FeatureManager,
 2. CZĘŚĆ TEKST W NAZWIE MacroSolid 20X20 - posiadające w swojej nazwie zdefiniowane słowa kluczowe jak również
 3. KOMPONENT STARSZEGO TYPU MacroSolid 20X20 - pliki starsze niż wersja, na której pracujesz.

 

Filtrowanie po typie komponentu można dalej wzbogacać o kolejne ustawienia dające specyficzne rezultaty m.in przefiltrujesz po wartościach właściwości jak również po zdefiniowanym w modelu materiale. Klikając na kontrolkę z operatorem zmieniasz sposób filtrowania - pokażesz komponenty, które mają wartość:

 1. = taką jak konkretna jedna wybrana -> pełna wartość do porównania;
 2. (..) taką jak jedna z wypisanych, rozdzielonych gwiazdką -> pełna wartość do porównania;
 3. <> inną niż jedna wybrana -> pełna wartość do porównania;
 4. <..> inną niż te wypisane, rozdzielone gwiazdką -> pełna wartość do porównania;
 5. [=] taką jak konkretna jedna wybrana -> fraza / fragment tekstu do porównania;
 6. [(..)] taką jak jedna z wypisanych, rozdzielonych gwiazdką -> fraza / fragment tekstu do porównania;
 7. [<>] inną niż jedna wybrana -> fraza / fragment tekstu do porównania;
 8. [<..>] inną niż te wypisane, rozdzielone gwiazdką -> fraza / fragment tekstu do porównania;

MacroSolid Filtry BOM 4

MacroSolid Filtry BOM 1

Dodatkowo interfejs został wyposażony w filtr umożliwiający wypisanie tylko tych komponentów, w których to nazwie pojawi się / nie pojawi się zadeklarowany ciąg znaków tekstowych.

MacroSolid Filtry BOM 2

MacroSolid ma możliwość identyfikacji komponentu po właściwości oraz po znaczniku / fladze "Toolboxa". Zdefiniuj w ustawieniach nazwę właściwości oraz wartość, po której program niezależnie od głównych założeń będzie klasyfikował komponenty. Wszystkie pliki pochodzące z biblioteki Toolbox są automatycznie "znaczone" a dzięki temu w drzewie FeatureManager SOLIDWORKS®a widzisz ikonę śruby. Właśnie takie pliki od razu uznawane są w MacroSolid jako CZĘŚĆ ZNORMALIZOWANA.

Jeżeli Twoje komponenty znormalizowane / handlowe nie są w jednej lokalizacji zapisu przeznaczonej na tego typu pliki, nie są oznaczone we właściwościach, ani nie są oflagowane możesz skorzystać z dedykowanych do tego zadania funkcji MacroSolid. Wybierz wiersz / komponent w tabeli BOM i "Oznacz jako 'plik Toolboxa'" lub "Oznacz typ komponentu jako".

MacroSolid Typ komponentu

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo