Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Oznaczanie w BOM to możliwość automatycznego kolorowania komórek tabeli BOM w celu wskazania potencjalnych problemów do rozwiązania. Zawartość poszczególnych komórek dwóch kolumn może zostać porównana na zasadzie sprawdzenia całej zawartości odpowiadających im komórek (=), sprawdzenia czy A zawiera się w B (zawiera) czy też wartości w komórkach kolumny A zawarte są w B (zawarty w). Komórki kolumny wyświetlające daty mogą być oznaczone odpowiednio na zasadzie starszy niż, nowszy niż, dzięki czemu w łatwy sposób znajdziesz PDFy z rysunków starsze niż czy np. DXF z blach nowsze niż.

MacroSolid Oznaczanie BOM 1

Po włączeniu opcji "Materiał" kolumna *Materiał podpowie czy zdefiniowałeś materiał i czy użyty model materiałowy został zatwierdzony przez Twoją firmę / czy został zapisany w specjalnej tabeli.

MacroSolid tabela BOM 7

Opcja "Format arkusza" umożliwia identyfikację rysunków z formatkami, które nie zgadzają się z tymi zdefiniowanymi w makrze SheetFormat.

Kolumna *Ścieżka do pliku może zostać oznaczona według kryterium długości ścieżki tj. liczby znaków w ścieżce. Praca z plikami o całkowitej długości ścieżki i nazwy pliku, łącznie z rozszerzeniem nazwy pliku, po przekroczeniu 255 znaków uniemożliwia działanie w systemie operacyjnym Windows.

W kolumnie *R i K wypisywana jest dla blach informacja o domyślnym promieniu R i współczynniku K. Po zaznaczeniu opcji *R i K sprawdź makrem SMProperties możliwa jest bardziej szczegółowa weryfikacja tych danych poprzez sprawdzenie według ustawienia makra SMProperties, w której to weryfikacji można zdefiniować tabelę R i K w zależności od materiału i grubość blachy. 

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy kolumna wyświetla konkretne wartości również masz taką możliwość. Wskaż kolumnę do sprawdzenia oraz listę, względem której będzie ona sprawdzana.

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo