Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Oznaczanie w BOM to możliwość automatycznego kolorowania komórek tabeli BOM w celu wskazania potencjalnych problemów do rozwiązania. Zawartość poszczególnych komórek dwóch kolumn może zostać porównana na zasadzie sprawdzenia całej zawartości odpowiadających im komórek (=), sprawdzenia czy A zawiera się w B (zawiera) czy też wartości w komórkach kolumny A zawarte są w B (zawarty w). Komórki kolumny wyświetlające daty mogą być oznaczone odpowiednio na zasadzie starszy niż, nowszy niż, dzięki czemu w łatwy sposób znajdziesz PDFy z rysunków starsze niż czy np. DXF z blach nowsze niż.

MacroSolid Oznaczanie BOM 1

Po włączeniu opcji "Materiał" kolumna *Materiał podpowie czy zdefiniowałeś materiał i czy użyty model materiałowy został zatwierdzony przez Twoją firmę.

Opcja "Format arkusza" umożliwia identyfikację rysunków z formatkami, które nie zgadzają się z tymi zdefiniowanymi w makrze SheetFormat.

Kolumna *Ścieżka do pliku może zostać oznaczona według kryterium długości ścieżki tj. liczby znaków w ścieżce. Praca z plikami o całkowitej długości ścieżki i nazwy pliku, łącznie z rozszerzeniem nazwy pliku, po przekroczeniu 255 znaków uniemożliwia działanie w systemie operacyjnym Windows.

W kolumnie *R i K wypisywana jest dla blach informacja o domyślnym promieniu R i współczynniku K. Po zaznaczeniu opcji *R i K sprawdź makrem SMProperties możliwa jest bardziej szczegółowa weryfikacja tych danych poprzez sprawdzenie według ustawienia makra SMProperties, w której to weryfikacji można zdefiniować tabelę R i K w zależności od materiału i grubość blachy. 

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy kolumna wyświetla konkretne wartości również masz taką możliwość. Wskaż kolumnę do sprawdzenia oraz listę, względem której będzie ona sprawdzana.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter