Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro WordReport2 umożliwia wyeksportowanie listy materiałowej BOM do pliku MS Word®. Funkcjonalność ma dwie wersje niezależne od siebie. Wersja okienkowa działająca na aktywnym dokumencie oraz wersja zintegrowana z zakładką BOM.

WordReport2 zintegrowany z zakładka BOM to przeniesienie całej tabeli BOM do pliku docx. Strona dzielona jest na kolumny (od 1 do 6) z przeznaczaniem na podanie dla komponentu informacji oraz zdjęcia. WordReport2 korzysta ze zdjęć wygenerowanych przez makro PIC lub kodów kreskowych makra Barcodes. Skonfiguruj dla WIDOKU WordReport2 (1), ustaw informacje dla komponentów oraz informacje o projekcie w nagłówku (2) i uruchom makro (3).

MacroSolid WordReport2 1

W WordReport2 w wersji okienkowej możesz skorzystać z trzech szablonów generowania. Pierwszy z nich grupuje komponenty na podstawie wartości wybranej właściwości, sortuje je a następnie generuje przejrzyste zestawienie w postaci 4 bloków w wierszu, dwóch bloków lub jednego.  Druga opcja umożliwia generowanie zestawienia w tabelach, których komórki można sformatować, zaś trzecia działa na zasadzie podziału strony na kolumny.

MacroSolid WordReport2 2

Jeżeli zainteresowała Cię ta funkcjonalność, a przyjęte szablony nie spełniają Twoich oczekiwań, możemy dostosować makro do Twoich wymagań.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo