Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

MacroSolid został zaprojektowany z myślą o tym, aby każdy mógł skorzystać ze wszystkich funkcjonalności, niezależne od posiadanej wersji SOLIDWORKS®, przyjętych ustawień i zdefiniowanych właściwości plików. Każde makro rozwijane jest w zakresie jednej, konkretnej funkcjonalności stąd niektóre okna z ustawieniami do skonfigurowania mogą wydawać się rozbudowane.

MacroSolid Konfiguracja 1

MacroSolid posiada ustawienia globalne (1) oraz te przypisane do widoku (2). Ustawienia przypisane do widoku muszą zostać każdorazowo zdefiniowane na poziomie aktywnego widoku.

Przede wszystkim należy zdefiniować listę właściwości (3) używanych podczas tworzenia dokumentacji technicznej, sprawdzić i ewentualnie uzupełnić o dodatkowe właściwości elementów ciętych przypisanych do obiektów będących profilami oraz tych, które reprezentują blachy. Nazwy właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji są szczególnie ważne, ponieważ w wielu funkcjonalnościach dodatku można się do nich odwołać.

W MacroSolid znajdziesz funkcjonalności do szybkiego definiowania i podmiany materiałów. Wymagają one wprowadzenia ścieżki do używanych w firmie bibliotek materiałowych sldmat. W konfiguratorze ustawień głównych należy zdefiniować ścieżki do biblioteki z modelami znormalizowanymi i handlowymi, ponieważ właśnie na tej postawie rozpoznawane są tego typu elementy przez MacroSolid. Makra mogą pomijać komponenty, które w swojej nazwie zawierają określone frazy spisane na liście "Komponenty" oraz te komponenty, które znajdują się w folderach drzewa FeatureManage. Nazwy folderów definiuje się na dedykowanej do tego liście.

Listy projektu oraz makr wykorzystywane są przede wszystkim przez makro do definiowania właściwości plików tj. makro Properties. W zakładce BOM listy te mogą być wykorzystywane do ustawiania szybkiego filtrowania.

Do szybkiego definiowania list służą opcje ukryte pod menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy na liście. Możliwości, z których należy skorzystać uzależnione są od zaznaczonej w drzewie opcji / listy. Np. zaznaczyłeś "Properties" - wówczas masz możliwość pobrania nazw właściwości z aktywnego dokumentu. Wystarczy, że zostanie uruchomiony model złożenia lub części i po naciśnięciu przycisku „Importuj z właściwości części lub złożenia" do listy zostaną wypisane wszystkie zdefiniowane właściwości, zarówno dostosowane jak i specyficzne dla konfiguracji. W przypadku aktywnego modelu złożenia funkcja wypisuje właściwości złożenia oraz właściwości wszystkich komponentów będących jego składowymi.

Do ustawień globalnych należą również ustawienia poszczególnych makr, ponieważ raz skonfigurowana funkcjonalność może być uruchomiona w różnych trybach: bez ładowania okna ustawień makra jak i z poziomu zakładki BOM na całej tabeli jak i zaznaczonych. Umożliwiliśmy zapisanie i wczytanie kilku ustawień w obrębie jednego makra, dzięki czemu można przechowywać swoje ustawienia i szybko przełączać się między nimi.

Poza ustawieniami globalnymi mamy ustawienia przypisane do widoków.

MacroSolid Konfiguracja 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo
Newsletter