Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro SheetFormat – makro umożliwia podmianę formatek arkuszy rysunków 2D. Podmiana arkuszy odbywa się w zależności od formatu aktywnego arkusza oraz rodzaju komponentu. Funkcjonalność można uruchomić na złożeniu i wówczas zostaną podmienione formatki wszystkich rysunków komponentów projektu na części lub bezpośrednio na aktywnym rysunku 2D.

MacroSolid SheetFormat 1

MacroSolid SheetFormat 1

Na poziomie zakładki BOM możesz skorzystać z kolumny *Format arkusza i sprawdzić z jakich formatek aktualnie korzystasz (1). Podczas sprawdzania, jak i już samej zamiany formatek uruchomionej dla całej tabeli (2) lub dla zaznaczonego komponentu (3), sprawdzana jest zgodność z ustawieniami makra SheetFormat i oznaczana odpowidnio kolorem w kolumnie *Format arkusza, a we właściwościach pliku zapisywane są odpowiednio informacje, które możesz wyświetlić w tabeli BOM (4): "SheetFormat", "SheetFormatPath oraz "SheetFormat-Checked". 

MacroSolid SheetFormat 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo
Newsletter