Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Makro SheetFormat – makro umożliwia podmianę formatek arkuszy rysunków 2D. Podmiana arkuszy odbywa się w zależności od formatu aktywnego arkusza oraz rodzaju komponentu. Funkcjonalność można uruchomić na złożeniu i wówczas zostaną podmienione formatki wszystkich rysunków komponentów projektu na części lub bezpośrednio na aktywnym rysunku 2D.

MacroSolid SheetFormat 1

MacroSolid SheetFormat 1

Na poziomie zakładki BOM możesz skorzystać z kolumny *Format arkusza i sprawdzić z jakich formatek aktualnie korzystasz (1). Podczas sprawdzania, jak i już samej zamiany formatek uruchomionej dla całej tabeli (2) lub dla zaznaczonego komponentu (3), sprawdzana jest zgodność z ustawieniami makra SheetFormat i oznaczana odpowidnio kolorem w kolumnie *Format arkusza, a we właściwościach pliku zapisywane są odpowiednio informacje, które możesz wyświetlić w tabeli BOM (4): "SheetFormat", "SheetFormatPath oraz "SheetFormat-Checked". 

MacroSolid SheetFormat 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter