Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

W tabeli BOM zakładki BOM można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania (1). Zaplanowano do wykorzystania 40 kolumn (2), w których możliwe jest wyświetlenie informacji pobranych z modelu, przeliczonych i/lub sprawdzonych przez dodatek MacroSolid (3).

MacroSolid tabela BOM 1

Do jednej kolumny możliwe jest wyświetlenie danych dla komponentów (plików SLDPRT, SLDASM), profili, blach i zwykłych brył z CutListy.

MacroSolid Nowosci 2022 1

Możliwe jest wyświetlenie informacji wnioskowanych przez MacroSolid, oznaczonych z * oraz informacji zdefiniowanych we właściwościach pliku a w przypadku brył modelu wieloobiektowego również informacji z właściwości elementów ciętych.

 1. *Nazwa BOM - nazwa wyświetalana na liście materiałów. Zazwyczaj jest to "Nazwa dokumentu", ale w przypadku modelu w konfiguracji może to być "Nazwa konfiguracji" lub "Nazwa określana przez użytkownika".
  MacroSolid tabela BOM 2
 2. *Konfiguracja - nazwa konfiguracji.
 3. *Liczba - liczba sztuk wystąpień pobranych przez MacroSolid.
 4. *Materiał - materiał zdefiniowany w modelu.
 5. *Masa - masa modelu / bryły.
 6. *Powierzchnia - powierzchnia modelu / bryły.
 7. *Nazwa folderu - nazwa folderu, w którym znajduje się plik / dokument.
 8. *Ścieżka do pliku - ścieżka do pliku modelu / dokumentu SLDPRT lub SLDASM.
 9. *Ścieżka do rysunku - ścieżka do rysunku 2D modelu SLDPRT lub SLDASM.
 10. *PDF / DXF from drawing - ścieżka do pliku PDF lub DXF generowanego za pomocą makra DRW->PDF/DXF z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 11. *PDF / DXF - Data - data utworzenia pliku PDF lub DXF generowanego za pomocą makra DRW->PDF/DXF z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 12. *STEP - ścieżka do pliku STEP generowanego za pomocą makra SaveAs z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 13. *x_t - ścieżka do pliku x_t generowanego za pomocą makra SaveAs z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 14. *SAT - ścieżka do pliku SAT generowanego za pomocą makra SaveAs z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 15. *PLIK - ścieżka do pliku generowanego za pomocą makra SaveAs z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 16. *DXF - ścieżka do pliku DXF generowanego za pomocą makra DXF z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 17. *DXF - Data - data utworzenia pliku DXF generowanego za pomocą makra DXF z domyślnego ustawienia przypisanego do WIDOKu.
 18. *xlsx / PDF from ExcelBOM - ścieżka do pliku PDF zapisanego z pliku xlsx generowanego za pomocą makra ExcelBOM.
 19. *R i K - wartość domyślnego promienia R i współczynnika K dla blach lub po włączeniu opcji "*R i K sprawdź makrem SMProperties" informacje o właściwościach weryfikowane względem ustawienia makra SMProperties.
  MacroSolid tabela BOM 3 
 20. *Wykluczony? - tak/nie - informacja czy komponent został wykluczony z listy materiałów.
 21. *Jednostki - jednostka dokumentu.
 22. *Problemy na rysunku 2D - specjalna kolumna, w której spisywane są problemy / błędy rysunku 2D identyfikowane funkcją "Sprawdź rysunki 2D".
 23. *Długość cięcia - sumaryczna długość cięcia pobierana z rozłożonej blachy jako suma długości cięcia zewnętrznego oraz wewnętrznego.
 24. *Koszt cięcia - koszt cięcia przeliczany na podstawie ustawień "Kosztorysowanie" / "QuickCosting".
 25. *Koszt materiału - koszt materiału przeliczany na podstawie ustawień "Kosztorysowanie" / "QuickCosting".
 26. *Pic - ścieżka do zdjęcia generowanego za pomocą makra PIC.
 27. *Format arkusza - nazwa formatki rysunkowej SLDDRT użytej w rysunku 2D, sprawdzonej za pomocą funkcji "SheetFormat - sprawdź" lub "Sprawdź rysunki 2D".
 28. *On Demand 1 - kolumna wyświetlająca dane według ustaleń / na zamówieni Klienta.
 29. *On Demand 2 - kolumna wyświetlająca dane według ustaleń / na zamówieni Klienta.
 30. *Typ - typ komponentu według algorytmu rozpoznawania MacroSolid: KOMPONENT, BLACHA, BLACHA GIĘTA, KONSTRUKCJA, PROFIL, ZŁOŻENIE, HANDLOWY.
 31. *Index ERP - dane z pliku FromExcelBOM.xlsx wnioskowane na podstawie typu komponentu.
 32. *Parent - *NazwaBOM rodzica.
 33. *Level - poziom, na którym znajduje się komponent w strukturze drzewa FeatureManager.
 34. *Długość - największy gabaryt dla części i złożeń. W przypadku blach *Długość to "długość ramki granicznej" chyba, że włączona jest opcja "Gabaryty blach -> pokaż po gięciu". Możliwe jest ukrycie wartości *Długość dla wszystkich komponentów poza blachami oraz dla złożeń.
 35. *Szerokość - pośredni gabaryt dla części i złożeń. W przypadku blach *Szerokość to "szerokość ramki granicznej" chyba, że włączona jest opcja "Gabaryty blach -> pokaż po gięciu". Możliwe jest ukrycie wartości *Szerokość dla wszystkich komponentów poza blachami oraz dla złożeń.
 36. *Grubość - majmniejszy gabaryt dla części i złożeń. W przypadku blach *Grubość to "grubość ramki granicznej" chyba, że włączona jest opcja "Gabaryty blach -> pokaż po gięciu". Możliwe jest ukrycie wartości *Grubość dla wszystkich komponentów poza blachami oraz dla złożeń.
  MacroSolid tabela BOM 4
 37. *Plik - Data ostatniego zapisu - data ostatniego zapisu dokumentu SLDPRT / SLDASM.
 38. *Rysunek - Data ostatniego zapisu - data ostatniego zapisu rysunku SLDDRW.
 39. *Liczba x Wielkość produkcji - wynik mnożenia liczby sztuk komponentu z wielkością produkcji definiowaną w zakładce ProjectInfo.
  MacroSolid tabela BOM 5
 40. *Specyfikacja PDF - nazwa pliku PDF specyfikacji komponentu handlowego. Jeżeli w kolumnie *Specyfikacja PDF pojawia się wartość oznacza to, że odnaleziono plik o takiej samej nazwie w folderze lub podfolderach lokalizacji zapisu komponentu handlowego a zatem możliwe będzie przeniesienie takiego pliku za pomocą funkcji "Kopiuj PDFy komponentów handlowych do".
 41. *Tylko do odczytu - status atrybutu pliku "Tylko do odczytu". Dodatkowo pierwsza kolumna będzie podświetlana na czerwno w przypadku, gdy plik nie posiada możliwości zapisu.
  MacroSolid tabela BOM 6
 42. *Data utworzenia - data utworzenia dokumentu SLDPRT / SLDASM.
 43. *Data modyfikacji - data modyfikacji dokumentu SLDPRT / SLDASM.
 44. *Jakość obrazu - wartość odchylenia w zakładce "Jakość obrazu" właściwości dokumentu.
 45. *Problemy z plikami - specjalna kolumna, w której spisywane są problemy modelu identyfikowane makrem SMProperties.
 46. *Liczba / Liczba rodzica - wynik dzielenie liczby sztuk komponentu przez liczbę sztuk złożenia w którym ten komponent się znajduje.
 47. *Liczba * *Masa - wynik mnożenia liczby sztuk komponentu z masą modelu.
 48. *Referencje zewnętrzne - informacja czy plik posiada referencję zewnętrzne.
 49. *Kolor - kolor zdefiniowany na poziomie komponentu i porównany pod względem RGB z paletą zdefiniowaną w makrze Color.
 50. *Gęstość - gęstość materiału przypisanego do modelu / bryły.

Tabelę BOM możesz zapisać do pliku jak i odtworzyć strukturę komponentów z pliku.

MacroSolid Tabela 2

 Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo