Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

ExcelBOM oraz ExcelBOM2 - makra umożliwiają wyeksportowanie listy materiałowej BOM do pliku MS Excel®. Funkcjonalność ExcelBOM2 ma dwie wersje niezależne od siebie. Wersja okienkowa działająca na aktywnym dokumencie oraz wersja zintegrowana z zakładką BOM. ExcelBOM to rozwiązanie, które uwzględnia komponenty umieszczone w folderach drzewa FeatureManager drzewa złożenia.

ExcelBOM2 zintegrowany z zakładką BOM to przeniesienie wprost całej tabeli BOM (1) lub zaznaczonych (2) do szablonu xlsx (3). Szablon przypisany do makra sformatuj według potrzeb pamiętając, aby odzwierciedlić kolejność kolumn zdefiniowanych w tabeli BOM. Wybierz, od którego wiersza i kolumny mają zostać przekopiowane dane (4).

MacroSolid ExcelBOM2 1

Różnych wersji list materiałowych możesz mieć tyle, ile jest WIDOKÓW w MacroSolid (5). Np. po zmianie na widok, w którym będą filtrowane tylko blachy można skorzystać z innego szablonu, na bazie którego wypis będzie pokazywał niezbędne dane "na produkcję". Możesz przenieść informacje o projekcie do nagłówka listy materiałów (6). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w komórkę kolumny *Długość lub *Szerokość spowoduje oznaczenie kierunku szlifu - komórka zostanie pokolorowana, a we właściwościach komponentu zostanie uzupełniona właściwość "Szlif". Opcje konfiguracji makra umożliwiają przeniesienie koloru do Excela® lub podkreślenia tekstu oznaczenia szlifu (7).

MacroSolid ExcelBOM2 2

Jako szablonu listy materiałów BOM możesz użyć pliku MS Excel® przenoszącego wbudowane makra (*.xlsm). Plik wypisu zapisywany jest w tej samej lokalizacji z nazwą taką samą, jak nazwa aktywnego modelu, jednak możesz do nazwy dodać separator oraz nazwę WIDOKU zaznaczając odpowiednią opcję.

ExcelBOM2 daje możliwość wyeksportowania listy materiałów ze zdjęciami wygenerowanymi makrem PIC. Zaplanuj w szablonie kolumnę na zdjęcia i wybierz ją w ustawieniach (8).

Domyślnie makro uzupełnia kolejne wiersze, ale jeżeli Twoja lista materiałów wymaga stopki to zaznacz opcję, która będzie kopiowała i uzupełniała wskazany wiersz (9). Opcja ta sprawdza się jeżeli w samym szablonie wykorzystywane są formuły, funkcje i obliczenia na komórkach w wierszach.

 MacroSolid ExcelBOM2 3

ExcelBOM2 w wersji okienkowej tj. uruchamianym od razu na aktywnym modelu posiada szereg funkcjonalności specyficznych, dostosowywanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Funkcjonalnościami podobny jest do zakładki BOM, jednak wszelkie opcje filtrowania, sumowania, definiowania danych dla typów komponentów definiuje się w oknie makra. Okienkowy ExcelBOM2 uzupełnia wartościami pobranymi z modelu wcześniej przygotowany i sformatowany szablon - począwszy od wskazanej komórki. W oknie makra mamy możliwość zastosowania szeregu udogodnień m.in.: przypisywanie wartości do różnych kolumn, zastosowanie filtrów wypisu, wydzielanie komponentów na arkusze, rozpisywanie struktury pod-złożeń na kolumny, auto-uzupełnianie nagłówka i stopki czy też umieszczanie w BOM wizerunków komponentów. ExcelBOM2 umożliwia również wypis elementów ciętych (blach i profili) z prawidłowym podliczeniem liczby sztuk, niezależnie od tego, na którym poziomie struktury modelu się one znajdują.

Skonfiguruj ustawienia, nazwij je a następnie uruchamiaj z zakładki BOM menegera poleceń CommandManager.

MacroSolid ExcelBOM2 4

Makro EXCELBOM - makro umożliwia sortowanie komponentów ze względu na ich typ. W pierwszej kolejności wypisywane są złożenia, następnie części, a w dalszej kolejności te komponenty, które znajdują się w folderze o nazwie zdefiniowanej przez Użytkownika. Dla każdego z typów określana jest liczba porządkowa – liczba startowa, od której będzie rozpoczynane numerowanie w kolumnie A.

Makro wyposażono w możliwość: uzupełniania nagłówka i stopki, definiowania szerokości kolumn oraz wysokości wierszy, możliwość zapisu pliku w tej samej lokalizacji co złożenie, z którego generowane jest zestawienie lub do wybranego folderu. W ExcelBOM tak jak w większości makr z MacroSolid wbudowano możliwość zastosowania filtrów pomijania.

MacroSolid ExcelBOM 1

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo
Newsletter