Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV

Makro ExcelBOM2 - makro umożliwia wyeksportowanie listy materiałowej BOM do pliku MS Excel®. Funkcjonalność ma dwie wersje niezależne od siebie. Wersja okienkowa działająca na aktywnym dokumencie oraz wersja zintegrowana z zakładką BOM.

ExcelBOM2 zintegrowany z zakładka BOM to przeniesienie wprost całej tabeli BOM (1) lub zaznaczonych (2) do szablonu xlsx (3). Szablon przypisany do makra sformatuj według potrzeb pamiętając, aby odzwierciedlić kolejność kolumn zdefiniowanych w tabeli BOM. Wybierz, od którego wiersza i kolumny mają zostać przekopiowane dane (4).

MacroSolid ExcelBOM2 1

Różnych wersji list materiałowych możesz mieć tyle, ile jest WIDOKÓW w MacroSolid (5). Np. po zmianie na widok, w którym będą filtrowane tylko blachy można skorzystać z innego szablonu, na bazie którego wypis będzie pokazywał niezbędne dane "na produkcję". Możesz przenieść informacje o projekcie do nagłówka listy materiałów (6). Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy w komórkę kolumny *Długość lub *Szerokość spowoduje oznaczenie kierunku szlifu - komórka zostanie pokolorowana, a we właściwościach komponentu zostanie uzupełniona właściwość "Szlif". Opcje konfiguracji makra umożliwiają przeniesienie koloru do Excela® lub podkreślenia tekstu oznaczenia szlifu (7).

MacroSolid ExcelBOM2 2

Jako szablonu listy materiałów BOM możesz użyć pliku MS Excel® przenoszącego wbudowane makra (*.xlsm). Plik wypisu zapisywany jest w tej samej lokalizacji z nazwą taką samą, jak nazwa aktywnego modelu, jednak możesz do nazwy dodać separator oraz nazwę WIDOKU zaznaczając odpowiednią opcję.

ExcelBOM2 daje możliwość wyeksportowania listy materiałów ze zdjęciami wygenerowanymi makrem PIC. Zaplanuj w szablonie kolumnę na zdjęcia i wybierz ją w ustawieniach (8).

Domyślnie makro uzupełnia kolejne wiersze, ale jeżeli Twoja lista materiałów wymaga stopki to zaznacz opcję, która będzie kopiowała i uzupełniała wskazany wiersz (9). Opcja ta sprawdza się jeżeli w samym szablonie wykorzystywane są formuły, funkcje i obliczenia na komórkach w wierszach.

 MacroSolid ExcelBOM2 3

ExcelBOM2 w wersji okienkowej tj. uruchamianym od razu na aktywnym modelu posiada szereg funkcjonalności specyficznych, dostosowywanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Funkcjonalnościami podobny jest do zakładki BOM, jednak wszelkie opcje filtrowania, sumowania, definiowania danych dla typów komponentów definiuje się w oknie makra. Okienkowy ExcelBOM2 uzupełnia wartościami pobranymi z modelu wcześniej przygotowany i sformatowany szablon - począwszy od wskazanej komórki. W oknie makra mamy możliwość zastosowania szeregu udogodnień m.in.: przypisywanie wartości do różnych kolumn, zastosowanie filtrów wypisu, wydzielanie komponentów na arkusze, rozpisywanie struktury pod-złożeń na kolumny, auto-uzupełnianie nagłówka i stopki czy też umieszczanie w BOM wizerunków komponentów. ExcelBOM2 umożliwia również wypis elementów ciętych (blach i profili) z prawidłowym podliczeniem liczby sztuk, niezależnie od tego, na którym poziomie struktury modelu się one znajdują.

Skonfiguruj ustawienia, nazwij je a następnie uruchamiaj z zakładki BOM menegera poleceń CommandManager.

MacroSolid ExcelBOM2 4

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
Newsletter