Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

ID / Numer to pierwsza kolumna, w której ustawisz sposób numerowania kolejnych komponentów Tabeli BOM. Możesz zdefiniować kolejny numer (1), kolejny numer z podanym krokiem i formatowaniem (2) lub wybrać numerację uwzględniającą strukturę złożenia (3) z przycięciem numeru, z uwzględnieniem wcięcia w przypadku profili.

MacroSolid ID Numer

Wybierając pierwszą pozycję kontrolki odpowiedzialne za wyświetlanie kolumny ID / Numer ustawiasz auto-numerowanie według ustawienia okna ID / Numer.

MacroSolid Nowosci 2022 2

Kolejne dwie pozycje to numerowanie zgodnie z ustawieniami auto-numeratora z uwzględnieniem głównego złożenia lub nie, ale co ważne wraz ze zmianą kolejności, zastosowania filtrowania w Tabeli BOM numery pozostaną zgodne z kolejnością struktury drzewa FeatureManager. Ostatnia opcja to po prostu rezygnacja z numerowania i załadowanie danych komponentów tak jak dla pozostałych kolumn zgodnie z ustawieniami kontrolek poniżej.

MacroSolid Nowosci 2022 3

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo