Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro DXF to generator plików DXF z operacji rozłożenia tj. części modelowanych narzędziami z zakładki "Arkusz blachy". DXFy wygenerujesz dla wszystkich blach aktywnego złożenia (1), aktywnej części lub z poziomu zakładki BOM dla wszystkich komponentów (2) lub tylko zaznaczonych (3) tabeli BOM.

MacroSolid DXF 1

W SOLIDWORK®Sie masz możliwość wyeksportowania plików DXF z blach z aktywnego modelu na zasadzie „zapisz jako” lub po uruchomieniu opcji „Eksportuje do DXF / DWG” z poziomu menu kontekstowego, po zaznaczeniu operacji rozłożenia (6). Przed wygenerowaniem pliku ustawiasz co poza konturem zewnętrznym blachy rozłożonej i otworami ma się w nim dodatkowo pokazywać m.in. linie gięcia, szkice niewchłonięte przez operacje, …. (7) Export DXFów odbywa się zawsze ze ściany nieruchomej operacji rozłożenia względem ustawień exportu definiowanych w „Opcjach systemu” (8). Do DXFa możesz zapisać również arkusz rysunku 2D i zaznaczony widok.

MacroSolid DXF 1

Przygotowanie plików do wypalenia dla dużego zlecenie to nie lada wyzwanie. Musisz otworzyć każdy plik, zapisać rozłożenie jako DXF z określoną nazwą do wskazanej lokalizacji. Do tego trzeba dodać czas niezbędny na obróbkę / weryfikację takich plików. Zdecydowanie – automatyzacja tego zadania stanowi duży potencjał oszczędności w firmie i tutaj z pomocą przychodzi makro DXF. Umożliwia ono zaplanowanie nazwy generowanego pliku na podstawie danych wcześniej pobranych z modelu takich jak: materiał, grubość blachy, liczba sztuk czy też informacji "wtłoczonych" do właściwości pliku (4). Masz do dyspozycji sześć członów, z których możesz budować nazwę, między nimi wpiszesz separator np. podkreślnik. Niektóre maszyny, aplikacje do nestingu potrafią automatycznie "wyciągnąć" informacje z nazwy pliku z przyjętego schematu nazewnictwa i je dalej wykorzystać. Jeżeli do nazwy DXFa lub co najmniej nazwy folderu, w którym będzie zapisany DXF, poza nazwą pliku części wprowadzisz materiał, grubość oraz liczbę sztuk do wypalenia wówczas nie będziesz musiał tych informacji definiować w środku DXFa lub nie będziesz musiał przekazywać ich na produkcję w inny mało przystępny sposób.

Możesz skonfigurować docelowe miejsce zapisu pliku. DXF zapiszesz przy pliku części, przy pliku części, ale w wydzielonym folderze lub jeszcze głębiej w podfolderze. DXF wyeksportujesz ewentualnie w jednej, wskazanej lokalizacji np. przy aktywnym złożeniu, z którego uruchamiane jest makro. Ścieżka zapisu może być bardziej skomplikowana, tworzona w locie, uwzględniająca np. właściwość, numer zlecenia.

Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom możliwe jest dalsze porządkowanie / sortowanie DXFów na podkatalogi według materiału, grubości blachy oraz informacji czy blacha posiada gięcia czy też nie (5).

Możesz skorzystać z kolumny *DXF oraz *DXF - Data, które pokażą Ci aktualny stan dokumentacji.

Poza tymi opcjami eksportu, które daje sam SOLIDWORKS® makro potrafi wygasić otwory nieprzelotowe, zastąpić otwory z pogłębieniem walcowym i stożkowym na zwykłe oraz usunąć zewnętrzne pogłębienia stożkowe w otworach modelowanych kreatorem otworów, dzięki czemu edycja DXFów blach niestandardowych w zewnętrznych aplikacjach skrócona jest do niezbędnego minimum (6). UWAGA!!! Program ingeruje w operacje tworzące model stąd wszystkie pliki zależne, uruchomione w tle będą automatycznie zamykane a po wyeksportowaniu DXFa model części będzie również zamykany - bez zapisywania zmian. Ważne jest zatem, aby uruchamiać generator na zapisanym i przebudowanym modelu.

Plik DXF może zostać zmapowany tj. możesz ustalić co na jego warstwach ma się pojawić, przy zastosowaniu jakiej linii i koloru. Ustaw co poza konturami do wypalenia ma się pokazać: ukryte krawędzie, linie gięcia, szkice niewchłonięte przez operacje, ramka graniczna. Jeżeli opcja „Włącz” dostosowania mapowania jest zaznaczona, każdorazowo przed eksportem pojawi się okno, w którym zdefiniujesz warstwy i dla nich odpowiednie mapowanie elementów. Zapisz do pliku i podpinij ten plik w „Opcjach systemu” oraz w makrze DXF.

Makro DXF posiada również niekonwencjonalny tryb generowania - makro otwiera szablon DRWDOT, umieszcza widok rozłożenia na arkuszu i zapisuje dokument do pliku DXF zgodnie z ustawieniami makra. Jeżeli w szablonie DRWDOT zostaną przewidziane notatki zlinkowane do właściwości wówczas uzupełnią się one automatycznie wraz z przeciągnięciem widoku na rysunek. Pozostałe elementy, które miałyby pojawiać się w pliku DXF wraz z przeciągnięciem zależne są od ustawień właściwości dokumentu DRWDOT a w szczególności zakładki "Opisywanie szczegółów". To właśnie tam znajdziesz specjalne opcje "Wstaw automatycznie przy tworzeniu widoku". Jeżeli nie podepniesz swojego szablonu zostanie użyty nasz - C:\Program Files\MacroSolid\SWTemplates\dxfTempView.drwdot

MacroSolid DXF 2


Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo