Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro DXF to generator plików DXF z operacji rozłożenia tj. części modelowanych narzędziami z zakładki "Arkusz blachy". DXFy wygenerujesz dla wszystkich blach aktywnego złożenia (1), aktywnej części lub z poziomu zakładki BOM dla wszystkich komponentów (2) lub tylko zaznaczonych (3) tabeli BOM.

MacroSolid DXF 1

Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanego pliku (4) na podstawie danych wcześniej pobranych z modelu takich jak: materiał, grubość blachy, liczba sztuk czy też informacji z właściwości pliku jak i właściwości elementów ciętych. Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom możliwe jest porządkowanie/sortowanie DXFów na podkatalogi według materiału, grubości blachy oraz informacji czy blacha posiada gięcia czy też nie (5).

Makro potrafi wygasić otwory nieprzelotowe, zastąpić otwory z pogłębieniem walcowym i stożkowym na zwykłe oraz usunąć zewnętrzne pogłębienia stożkowe w otworach modelowanych kreatorem otworów (6), dzięki czemu edycja DXFów blach niestandardowych w zewnętrznych aplikacjach skrócona jest do niezbędnego minimum.

Możesz skorzystać z kolumny *DXF oraz *DXF - Data, które pokażą Ci aktualny stan dokumentacji.

Makro pracuje również z blachami wieloobiektowymi.


Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo
Newsletter