Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Makro PIC to generator zdjęć komponentów (1). Domyślnie pliki png zapisują się w folderze "Pic" tej samej lokalizacji, co komponent, z którego generowane jest zdjęcie, jednak w ustawieniach makra możesz zaplanować nazwę oraz zdefiniować docelową ścieżkę zapisu. Zdjęcia te wykorzystywane są przez funkcjonalności MacroSolid m.in. w raportach MS Excel® czy MS Word®. Z makrem PIC związana jest funkcjonalność usuwania zdjęć lub folderów PIC - Delete PIC (2) oraz ukrywania elementów w obszarze graficznym, które mogą powodować nieprawidłowe "Wpisanie w ekran". Możesz sprawdzić w kolumnie *Pic czy zdjęcia zostały wygenerowane (3).

MacroSolid Pic 1

Jeżeli chcesz pozostawić tło obszaru graficznego SOLIDWORKS®a odznacz opcję "Ustaw białe tło".

Rozmiar generowanej grafiki uzależniony jest od okna SOLIDWORKS®, przypięcia pinezki okna zadań (4) oraz od menedżera poleceń CommandManager (5). Proporcją szerokości do wysokości zdjęcia możesz sterować poprzez szerokość przypiętego okna zadań (6). Możesz skorzystać z opcji makra i generować grafikę w rozmiarach 70x60, 700x600, 120x100, 1200x1000.

Metoda generowania zdjęć ze złożenia bazuje na ukrywaniu i pokazaniu komponentów oraz na opcji "Wpasuj w ekran" (7).

MacroSolid Pic 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter