Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro PIC to generator zdjęć komponentów (1). Domyślnie pliki png zapisują się w folderze "Pic" tej samej lokalizacji, co komponent, z którego generowane jest zdjęcie, jednak w ustawieniach makra możesz zaplanować nazwę oraz zdefiniować docelową ścieżkę zapisu. Zdjęcia te wykorzystywane są przez funkcjonalności MacroSolid m.in. w raportach MS Excel® czy MS Word®. Z makrem PIC związana jest funkcjonalność usuwania zdjęć lub folderów PIC - Delete PIC (2) oraz ukrywania elementów w obszarze graficznym, które mogą powodować nieprawidłowe "Wpisanie w ekran". Możesz sprawdzić w kolumnie *Pic czy zdjęcia zostały wygenerowane (3).

MacroSolid Pic 1

Jeżeli chcesz pozostawić tło obszaru graficznego takie jak w SOLIDWORKS® odznacz opcję "Kolor tła", ewentualnie zaznacz opcję i wybierz dowolny kolor.

Domyślnie makro "robi zdjęcia" z widoku izometrycznego w stylu wyświetlania takim jak został ustawiony w SOLIDWORKS® niemniej masz możliwość ustawienia jednego ze standardowych widoków, swojego widoku jak również wykonania zdjęcia komponentów bez kolorów na ścianach, tylko z krawędziami.

Rozmiar generowanej grafiki uzależniony jest od okna SOLIDWORKS®, przypięcia pinezki okna zadań (4) oraz od menedżera poleceń CommandManager (5). Proporcją szerokości do wysokości zdjęcia możesz sterować poprzez szerokość przypiętego okna zadań (6). Możesz skorzystać z opcji makra i generować grafikę w rozmiarach 70x60, 700x600, 120x100, 1200x1000.

Metoda generowania zdjęć ze złożenia bazuje na ukrywaniu i pokazaniu komponentów oraz na opcji "Wpasuj w ekran" (7). Możesz skorzystać również z *trybu otwórz, który wykona podgląd z dokumentu a nie z poziomu złożenia.

MacroSolid Pic 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo