Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

TranslateFeatures to makro, które podmienia nazwy wszystkich elementów drzewa FeatureManager dla dokumentów części, złożeń i rysunków. Po uruchomieniu funkcjonalności z poziomu zakładki BOM przetłumaczysz wszystkie dokumentu projektu według słownika zamieszczonego w pliku TranslateFeatures.xlsx.

MacroSolid TranslateFeature 1

Niektóre elementy drzewa definiuje sam SOLIDWORKS® i uzależnione są one od używanej wersji językowej. Do Nazw, których nie można zmienić zaliczamy:

  • Nazwa folderu: Spinacz projektu - Design Binder
  • Nazwa folderu: Lista elementów ciętych - Cut list
  • Nazwa folderu: Obiekty powierzchniowe - Surface Bodies
  • Nazwa folderu: Lista elementów ciętych - Cut list
  • Materiał <nieokreślony> - Material <not specified>
  • Widok na rysunku: Section View
  • Linia przerwania widoku na rysunku: Cutting Line
  • Widok na rysunku: Detail View
  • Koło szczegółu widoku na rysunku: Detail Circle

Nazwy otworów kreatora otworu również mogą zostać zmienione, ale i one są uzależnione od wersji językowej a zatem przełącz w opcjach systemu SOLIDWORKS® na angielski, jednak przed uruchomieniem makra TranslateFeature, jeżeli chcesz, aby otwory również były tłumaczone.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter