Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

TranslateFeatures to makro, które podmienia nazwy wszystkich elementów drzewa FeatureManager dla dokumentów części, złożeń i rysunków. Po uruchomieniu funkcjonalności z poziomu zakładki BOM przetłumaczysz wszystkie dokumentu projektu według słownika zamieszczonego w pliku TranslateFeatures.xlsx.

MacroSolid TranslateFeature 1

Niektóre elementy drzewa definiuje sam SOLIDWORKS® i uzależnione są one od używanej wersji językowej. Do Nazw, których nie można zmienić zaliczamy:

  • Nazwa folderu: Spinacz projektu - Design Binder
  • Nazwa folderu: Lista elementów ciętych - Cut list
  • Nazwa folderu: Obiekty powierzchniowe - Surface Bodies
  • Nazwa folderu: Lista elementów ciętych - Cut list
  • Materiał <nieokreślony> - Material <not specified>
  • Widok na rysunku: Section View
  • Linia przerwania widoku na rysunku: Cutting Line
  • Widok na rysunku: Detail View
  • Koło szczegółu widoku na rysunku: Detail Circle

Nazwy otworów kreatora otworu również mogą zostać zmienione, ale i one są uzależnione od wersji językowej a zatem przełącz w opcjach systemu SOLIDWORKS® na angielski, jednak przed uruchomieniem makra TranslateFeature, jeżeli chcesz, aby otwory również były tłumaczone.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo