Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Po zainstalowaniu MacroSolid, w oknie zadań SOLIDWORKS®, pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku (1), pasek poleceń MacroSolid (2) oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych (3). Idea pracy z dodatkiem MacroSolid jest taka, aby w pierwszej kolejności ustawić / dostosować poszczególne makra do swoich wymagań, zapisać ich wartości domyślne, a następnie korzystać z ich funkcjonalności już bez wywoływania okien, na aktywnym dokumencie lub z poziomu zakładki BOM.

MacroSolid interfejs 1

Jeżeli pasek poleceń MacroSolid (2) oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych (3) nie są widoczne należy włączyć odpowiednie opcje i zrestartować dodatek lub SOLIDWORKS®.

MacroSolid interfejs 2

Kliknięcie na przycisk makra w oknie zadań (po prawej stronie) w zakładce "Makra" spowoduje wywołanie okna makra, zaś kliknięcie na przycisk w pasku poleceń (6) skutkować będzie od razu wywołaniem odpowiedniej procedury z wcześniej zapisanymi ustawieniami (5). Nazwę możesz zmienić poprzez wprowadzenie swojego tekstu w kontrolce wyboru ustawienia (5).

Poszczególne funkcjonalności uruchomisz zatem w trybie aktywnego dokumentu, gdzie makro zadziała zgodnie z ustawieniami - z oknem makra (4) lub bez okna (6).

MacroSolid interfejs 3

W zakładce "Moje Makra" to ty decydujesz zarówno o tym, które przyciski mają być pokazane jak i o tym czy przed uruchomieniem ma pojawić się okno z ustawieniami. Najedź kursorem myszy na obszar podświetlany ramką, wywołaj menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i dodaj przycisk makra.

MacroSolid interfejs 4

MacroSolid Interfejs 1b

MacroSolid został wyposażony w interfejs, którego zadaniem jest: wyświetlenie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację projektu oraz zarządzanie funkcjonalnościami poszczególnych makr. Zakładka BOM umożliwia pobranie danych (7) z aktywnego dokumentu, przefiltrowanie komponentów (8) a następnie uruchomienie makra dla wszystkich komponentów w tabeli BOM (9) lub dla wybranych, po ich zaznaczeniu i uruchomieniu z menu kontekstowego (10). Praca na zakładce BOM jest rekomendowanym trybem pracy z dodatkiem MacroSolid.

Główny element tego interfejsu stanowi tabela BOM, w której można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania. To Użytkownik decyduje ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać pokazane / wyświetlone / wczytane, w danym momencie. Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą (8), na liście mogą zostać wypisane komponenty w zależności od typu części dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania.

Interfejs MacroSolid w oknie zadań można skonfigurować według własnych potrzeb i zapisać z dowolną nazwą w jednym z 30 WIDOKÓW. Dzięki możliwości pokazania i ukrycia zakładek oraz przycisków funkcyjnych interfejs aktywnego WIDOKU można tak przygotować, aby docelowo był wykorzystany do konkretnego zadania automatyzacji pracy konstruktora.

MacroSolid interfejs 5

Interfejs MacroSolid przełączysz na wersję anglojęzyczną, dostosujesz wyświetlanie do swoich wymagań / rozdzielczości i skalowania monitora jak również włączysz odpowiedni tryb kolorystyczny.

MacroSolid interfejs 7

MacroSolid Interfejs 1

MacroSolid Interfejs 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo