Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Po zainstalowaniu MacroSolid, w oknie zadań SOLIDWORKS®, pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku (1), pasek poleceń MacroSolid (2) oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych (3). Idea pracy z dodatkiem MacroSolid jest taka, aby w pierwszej kolejności ustawić/dostosować poszczególne makra do swoich wymagań, zapisać ich wartości domyślne, a następnie korzystać z ich funkcjonalności już bez wywoływania okien, na aktywnym dokumencie lub z poziomu zakładki BOM.

MacroSolid Interfejs 1

Kliknięcie na przycisk makra w oknie zadań (po prawej stronie) w zakładce "Płatne" (4) spowoduje wywołanie okna makra, zaś kliknięcie na przycisk w pasku poleceń (6) skutkować będzie od razu wywołaniem odpowiedniej procedury z wcześniej zapisanymi ustawieniami (5). Nazwę możesz zmienić poprzez wprowadzenie swojego tekstu w kontrolce wyboru ustawienia (5).

MacroSolid Interfejs 1a

Poszczególne funkcjonalności uruchomisz zatem w trybie aktywnego dokumentu, gdzie makro zadziała zgodnie z ustawieniami - z oknem makra (4) lub bez okna (6).

MacroSolid Interfejs 1b

MacroSolid został wyposażony w interfejs, którego zadaniem jest: wyświetlenie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację projektu oraz zarządzanie funkcjonalnościami poszczególnych makr. Zakładka BOM umożliwia pobranie danych (7) z aktywnego dokumentu, przefiltrowanie komponentów (8) a następnie uruchomienie makra dla wszystkich komponentów w tabeli BOM (9) lub dla wybranych, po ich zaznaczeniu i uruchomieniu z menu kontekstowego (10).

Główny element interfejsu stanowi tabela BOM, w której można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania. To Użytkownik decyduje ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać pokazane/wyświetlone/wczytane, w danym momencie. Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą (8), na liście mogą zostać wypisane komponenty w zależności od typu części dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania.

Interfejs MacroSolid w oknie zadań można skonfigurować według własnych potrzeb i zapisać z dowolną nazwą w jednym z 20 widoków. Dzięki możliwości pokazania i ukrycia zakładek oraz przycisków funkcyjnych interfejs aktywnego widoku można tak przygotować, aby docelowo był wykorzystany do konkretnego zadania automatyzacji pracy konstruktora.

Poza zakładką BOM w MacroSolid można skorzystać z zakładki "Moje makra", "Płatne" oraz "Darmowe". W zakładce "Moje makra" pokaż tylko te funkcjonalności, z których najczęściej korzystasz.

 

MacroSolid Interfejs 1

MacroSolid Interfejs 2

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo
Newsletter