Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Po zainstalowaniu MacroSolid, w oknie zadań SOLIDWORKS®, pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku (1), pasek poleceń MacroSolid (2) oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych (3). Idea pracy z dodatkiem MacroSolid jest taka, aby w pierwszej kolejności ustawić/dostosować poszczególne makra do swoich wymagań, zapisać ich wartości domyślne, a następnie korzystać z ich funkcjonalności już bez wywoływania okien, na aktywnym dokumencie lub z poziomu zakładki BOM.

MacroSolid Interfejs 1

Kliknięcie na przycisk makra w oknie zadań (po prawej stronie) w zakładce "Płatne" (4) spowoduje wywołanie okna makra, zaś kliknięcie na przycisk w pasku poleceń (6) skutkować będzie od razu wywołaniem odpowiedniej procedury z wcześniej zapisanymi ustawieniami (5). Nazwę możesz zmienić poprzez wprowadzenie swojego tekstu w kontrolce wyboru ustawienia (5).

MacroSolid Interfejs 1a

Poszczególne funkcjonalności uruchomisz zatem w trybie aktywnego dokumentu, gdzie makro zadziała zgodnie z ustawieniami - z oknem makra (4) lub bez okna (6).

MacroSolid Interfejs 1b

MacroSolid został wyposażony w interfejs, którego zadaniem jest: wyświetlenie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację projektu oraz zarządzanie funkcjonalnościami poszczególnych makr. Zakładka BOM umożliwia pobranie danych (7) z aktywnego dokumentu, przefiltrowanie komponentów (8) a następnie uruchomienie makra dla wszystkich komponentów w tabeli BOM (9) lub dla wybranych, po ich zaznaczeniu i uruchomieniu z menu kontekstowego (10).

Główny element interfejsu stanowi tabela BOM, w której można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania. To Użytkownik decyduje ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać pokazane/wyświetlone/wczytane, w danym momencie. Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą (8), na liście mogą zostać wypisane komponenty w zależności od typu części dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania.

Interfejs MacroSolid w oknie zadań można skonfigurować według własnych potrzeb i zapisać z dowolną nazwą w jednym z 20 widoków. Dzięki możliwości pokazania i ukrycia zakładek oraz przycisków funkcyjnych interfejs aktywnego widoku można tak przygotować, aby docelowo był wykorzystany do konkretnego zadania automatyzacji pracy konstruktora.

Poza zakładką BOM w MacroSolid można skorzystać z zakładki "Moje makra", "Płatne" oraz "Darmowe". W zakładce "Moje makra" pokaż tylko te funkcjonalności, z których najczęściej korzystasz.

 

MacroSolid Interfejs 1

MacroSolid Interfejs 2

 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter