logo partner solution MacroSolid to dodatek dedykowany dla systemu 3D CAD SOLIDWORKS®, w którym to zostały zgrupowane makra automatyzujące prace projektowe. Wszystkie rozwiązania powstały w wyniku ścisłej współpracy z firmami a wypracowane bezpośrednio z użytkownikami SOLIDWORKS®. Wśród funkcjonalności MacroSolid można znaleźć makra, które automatyzują proces generowania plików (np. DXF, DRW->PDF/DXF, SaveAs, Pic, SaveConfigAs), makra skracające czas niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej (np. Properties, ExcelBOM2, WordReport, Print itp.) jak i makra typowo użytkowe (np. Colours, SMProperties, SheetFormat, PicControl, MyPackAndGO). Dodatek MacroSolid posiada status CERTIFIED Solution Partner.

Udostępnimy wersję czasową, pomożemy w skonfigurowaniu, przeprowadzimy prezentację online. Wszystko po to, abyś przekonał się, że MacroSolid to przemyślane rozwiązanie, które pomoże zwiększyć wydajność Twojej pracy i zaoszczędzić sporo roboczogodzin.

 1. Instalacja sprowadza się do wywołania pliku *.msi na koncie z prawami administratora a wymagania sprzętowe i programowe są takie, jak przy SOLIDWORKS®. Zalecaną wersją SOLIDWORKS® jest najnowsza lub trzy wersje wstecz. Dodatek wymaga środowiska uruchomieniowego aplikacji Microsoft .NET Framework 3.5 oraz MS Office 2010/2013/2019 w wersji językowej takiej samej jak WINDOWS®.
 2. Po zainstalowaniu dodatku MacroSolid, w oknie zadań SOLIDWORKS®a pojawi się zakładka głównego interfejsu dodatku, pasek poleceń MacroSolid oraz przyciski na kontekstowych paskach narzędziowych.
  MacroSolid Interfejs
 3. Wszystkie makra zostały zaprojektowane i oprogramowane w taki sposób, aby poprzez zdefiniowanie ustawień domyślnych i uzupełnienie list możliwe było szybkie dostosowanie funkcjonalności do przyjętych w danej firmie założeń projektowych. Funkcjonalności dodatku współpracują zarówno z aktywnym dokumentem SOLIDWORKS® (częściami, złożeniem, rysunkiem) poddając działaniu wszystkie lub wybrane komponenty, jak i z wybranymi plikami wskazanego folderu na dysku. Makra mogą zostać wywołane bez uruchomienia okien, z wcześniej przygotowanych i zapisanych ustawień domyślnych.
  footer logo
 4. MacroSolid został wyposażony w dodatkowy interfejs (zakładkę BOM), którego zadaniem jest wyświetlenie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację projektu oraz zarządzanie funkcjonalnościami poszczególnych makr. Główny element tego interfejsu stanowi tabela, w której można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania. To Użytkownik decyduje ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać wczytane w danym momencie. Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą, na liście mogą zostać pokazane komponenty w zależności od typu części (złożenia, części, blachy, blachy gięte, konstrukcje spawane oraz części ze wskazanej lokalizacji np. z Toolboxa) dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania. W tabeli można uwzględniać lub też nie części: znajdujące się w folderach drzewa operacji FeatureManager, posiadające w swojej nazwie zdefiniowane słowa kluczowe, wykluczone z listy materiałów w samym SOLIDWORKS® oraz posiadające odpowiednie wartości wybranych właściwości.
 5. Liczba makr wchodzących w skład MacroSolid systematycznie rośnie a kolejne wersje tych istniejących wzbogacane są o dodatkowe funkcjonalności, na które wskazują Użytkownicy MacroSolid. Proponowane rozwiązania każdorazowo mogą zostać dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta.
 6. Licencje na poszczególne makra z dodatku MacroSolid można kupić pojedynczo, w pakietach po kilka wybranych makr lub wszystkie makra jako cały dodatek.
 7. Dla firm, które zdecydowały się na nasze rozwiązania i kupiły licencję na co najmniej jedno makro, przygotowaliśmy zestaw prostych, darmowych funkcjonalności, które mogą przydać się w codziennej pracy z SOLIDWORKS®em.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

 

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter