Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

logo partner solution MacroSolid to dodatek dedykowany dla systemu 3D CAD SOLIDWORKS®, w którym to zostały zgrupowane makra automatyzujące prace projektowe. Wszystkie rozwiązania powstały w wyniku ścisłej współpracy z firmami a wypracowane bezpośrednio z użytkownikami SOLIDWORKS®.

Wśród funkcjonalności MacroSolid można znaleźć makra, które automatyzują proces generowania plików (np. DXF, DRW->PDF/DXF, SaveAs, Pic, SaveConfigAs), makra skracające czas niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej (np. Properties, ExcelBOM2, WordReport, Print itp.) jak i makra typowo użytkowe (np. Colours, SMProperties, SheetFormat, PicControl, MyPackAndGO). Dodatek MacroSolid posiada status CERTIFIED Solution Partner.

Udostępnimy wersję czasową, pomożemy w skonfigurowaniu, przeprowadzimy prezentację online. Wszystko po to, abyś przekonał się, że MacroSolid to przemyślane rozwiązanie, które pomoże zwiększyć wydajność Twojej pracy i zaoszczędzić sporo roboczogodzin.

  1. Instalacja sprowadza się do wywołania pliku *.msi na koncie z prawami administratora a wymagania sprzętowe i programowe są takie, jak przy SOLIDWORKS®. Zalecaną wersją SOLIDWORKS® jest najnowsza lub trzy wersje wstecz. Dodatek wymaga środowiska uruchomieniowego aplikacji Microsoft .NET Framework 3.5 oraz MS Office 2010/2013/2019 w wersji językowej takiej samej jak WINDOWS®. Więcej na temat wymagań sprzętowo - programowych -> tutaj.
  2. Wszystkie makra zostały zaprojektowane i oprogramowane w taki sposób, aby poprzez zdefiniowanie ustawień domyślnych i uzupełnienie list możliwe było szybkie dostosowanie funkcjonalności do przyjętych w danej firmie założeń projektowych. Funkcjonalności dodatku współpracują zarówno z aktywnym dokumentem SOLIDWORKS® (częściami, złożeniem, rysunkiem) poddając działaniu wszystkie lub wybrane komponenty, jak i z wybranymi plikami wskazanego folderu na dysku. Makra mogą zostać wywołane bez uruchomienia okien, z wcześniej przygotowanych i zapisanych ustawień domyślnych.
    footer logo
  3. MacroSolid został wyposażony w dodatkowy interfejs (zakładkę BOM), którego zadaniem jest wyświetlenie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację projektu oraz zarządzanie funkcjonalnościami poszczególnych makr. Główny element tego interfejsu stanowi tabela, w której można wyświetlić niezbędne dane w zależności od planowanego zadania. To Użytkownik decyduje ile kolumn i co w danej kolumnie ma zostać wczytane w danym momencie. Dzięki wbudowanym filtrom, znajdującym się nad tabelą, na liście mogą zostać pokazane komponenty w zależności od typu części (złożenia, części, blachy, blachy gięte, konstrukcje spawane oraz części ze wskazanej lokalizacji np. z Toolboxa) dodatkowo z zastosowaniem filtrów pomijania. W tabeli można uwzględniać lub też nie części: znajdujące się w folderach drzewa operacji FeatureManager, posiadające w swojej nazwie zdefiniowane słowa kluczowe, wykluczone z listy materiałów w samym SOLIDWORKS® oraz posiadające odpowiednie wartości wybranych właściwości.
  4. To nie wszystko. Interfejs MacroSolid w oknie zadań można skonfigurować według własnych potrzeb i zapisać z dowolną nazwą w jednym z 20 widoków. Dzięki możliwości pokazania i ukrycia zakładek oraz przycisków funkcyjnych interfejs aktywnego widoku można tak przygotować, aby docelowo był wykorzystany do konkretnego zadania automatyzacji pracy konstruktora. W domyślnej wersji testowej zaproponowaliśmy kilka przykładowych WIDOKów.
  5. Liczba makr wchodzących w skład MacroSolid systematycznie rośnie a kolejne wersje tych istniejących wzbogacane są o dodatkowe funkcjonalności, na które wskazują Użytkownicy MacroSolid. Proponowane rozwiązania każdorazowo mogą zostać dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta.
  6. Licencje na poszczególne makra z dodatku MacroSolid można kupić pojedynczo, w pakietach po kilka wybranych makr lub wszystkie makra jako cały dodatek.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.