Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

CutListProperties służy do hurtowego uzupełnienia właściwości w elementach ciętych konstrukcji spawanych. Poza uzupełnieniem standardowych właściwości, które powinny znaleźć się w elementach ciętych blach i profili (DŁUGOŚĆ, MATERIAŁ, KĄT1, KĄT2, MASA, Długość ramki granicznej, Szerokość ramki granicznej), makro umożliwia: przekopiowanie wybranej właściwości rodzica, przypisanie kolejnego numeru lub tekstu, utworzenie ramki granicznej 3D. Na szczególną uwagę zasługują dodatkowe funkcje automatyzujące proces definiowania właściwości m.in podmiana wartości właściwości według zawartości pliku IfPropertiesThen.xlsx, pobranie z pliku FromExcelBOM.xlsx wartość właściwości na podstawie nazwy oraz materiału czy też łączenie dwóch właściwości. *Replace and *Index przydadzą Ci się jeżeli potrzebujesz lepszej komunikacji z działem zamówień / systemem ERP.

MacroSolid CutListProperties 4

CutListProperties posiada specjalny konfigurator opisu dla blach, dzieki któremy zaplanujesz właściwość składającą się z trzech członów, przedrostka i separatorów.

MacroSolid CutListProperties 6

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo