Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

CutListPrperties służy do hurtowego uzupełnienia właściwości w elementach ciętych konstrukcji spawanych. Poza uzupełnieniem standardowych właściwości, które powinny znaleźć się w elementach ciętych blach i profili (DŁUGOŚĆ, MATERIAŁ, KĄT1, KĄT2, MASA, Długość ramki granicznej, Szerokość ramki granicznej), makro umożliwia: przekopiowanie wybranej właściwości rodzica, przypisanie kolejnego numeru lub tekstu, utworzenie ramki granicznej 3D i zdefiniowanie właściwości z wymiarami gabarytowymi bazującymi na niej. Na szczególną uwagę zasługują dodatkowe funkcje automatyzujące proces definiowania właściwości m.in podmiana wartości właściwości według zawartości pliku IfPropertiesThen.xlsx, pobranie z pliku FromExcelBOM.xlsx wartość właściwości na podstawie nazwy oraz materiału czy też łączenie dwóch właściwości. *Replace and *Index przydadzą Ci się jeżeli potrzebujesz lepszej komunikacji z działem zamówień / systemem ERP.

MacroSolid CutListProperties 4

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter