Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

Makro COLORS umożliwia kolorowanie części i/lub ścian wcześniej przygotowanym kolorem, zdefiniowanym na liście jako: nazwa i trzy współrzędne modelu przestrzeni barw RGB (R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej)). Domyślnie makro zostało uzupełnione kolorami z palety systemu oznaczeń barw RAL - powszechnie stosowanymi w przemyśle i handlu.

Korzystanie z makra Colors sprowadza się do zaznaczania komponentu w drzewie struktury FeatureManager (1) lub ściany na modelu 3D i wybrania odpowiedniego, wcześniej przygotowanego koloru (jednego z ustawień makra). Możliwe jest również kolorowanie z poziomu zakładki BOM po zaznaczeniu wybranego komponentu na liście BOM (2).

Wraz ze zdefiniowaniem koloru na modelu możliwe jest zapisanie jego nazwy oraz dowolnej innej, wcześniej zaplanowanej informacji do właściwości pliku (3).

MacroSolid Colours 1

Domyślnie - makro zostało uzupełnione kolorami z palety systemu oznaczeń barw RAL, ale ustawienia możesz skonfigurować według własnych potrzeb i np. oznaczać wykończenie powierzchni czy też powłoki ochronne ANODOWAĆ, NIKLOWAĆ, CYNKOWAĆ, CHROMOWAĆ.

Makrem Colors zdefiniujesz również "Wygląd". Wystarczy w ustawieniach podpiąć ścieżkę do pliku *.p2m (C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\graphics\Materials)

MacroSolid Nowosci 2022 4

Masz do dyspozycji 41 unikatowych ustawień. 20 ustawień - licząc od drugiego – przypisana jest do kolorowania całych części zaś 20 kolejnych do zaznaczonych ścian modelu. Ustawienia te podpięte są pod „wysuwane kontekstowe paski narzędziowe” po zaznaczeniu komponentu lub ścianki oraz pod zakładkę MacroSolid w „Menedżerze poleceń CommandManager”

MacroSolid Color 1

Zaznaczając komponent i wybierając opcje z kontekstowego paska narzędziowego obsługujesz wybraną część, natomiast wywołanie makra z góry / z paska poleceń CommandManager lub uruchamiając makro przyciskiem Uruchom z okienka powodujesz działanie na aktywnym dokumencie - a zatem UWAGA!!! Jeżeli aktywnym modelem będzie złożenie wówczas makro zadziała na wszystkich komponentach – ewentualnie z uwzględnieniem filtrów pomijania wbudowanych w makro.
Możliwe jest również kolorowanie z poziomu zakładki BOM, po zaznaczeniu wybranego komponentu w tabeli. W tym przypadku masz dwie opcje. Pierwsza pokazuje 20 najczęściej używanych ustawień makra (4), zaś druga opcja daje możliwość wyboru dowolnego koloru (5). Przy opcji drugiej makro działa zgodnie z ustawieniami zapisanymi w pierwszym ustawieniu makra. W kontrolce wyboru koloru wypisywane są wszystkie pozycje zdefiniowane na liście właśnie z pierwszego ustawienia.

MacroSolid Color 2

Warto skorzystać z kolumny *Kolor (6) pokazującej aktualne kolory na modelu. Komórki odzwierciedlają kolory komponentów a jeżeli składowe barwy RGB - te z modelu - znajdują się na liście (pierwszego ustawienia makra COLOR) wówczas w komórce będzie wypisana również jego nazwa. Warto również pokazać właściwości, które są obsługiwane przez makro (7) - dzięki czemu będzie miał aktualny podgląd o stanie projektu w zakresie „MALOWANIA”.

MacroSolid Color 3

Aby dostosować kolor należy wybierać ustawienie, które chcesz zagospodarować (8). Zaznaczając wiersz na liście (9) od razu definiujesz go tj. nazwa pójdzie do właściwości a kolor według RGB zostanie nałożony na model. Czyli wystarczy wybrać odpowiedni wiersz, ewentualnie wyedytować już istniejący. Nazwa ustawienia to nazwa, która będzie wyświetlana w interfejsie użytkownika (10).
Wraz z nazwą koloru do właściwości może zostać wtłoczona dodatkowa informacja co rozszerza zakres wykorzystania makra COLORS (11).

MacroSolid Color 4

Zaleca się, aby w każdym ustawieniu znajdowała się taka sama lista kolorów. Aby usprawnić konfigurowanie swoich kolorów wprowadź swoją paletę na specjalną listę w pliku Colour.xlsx znajdującym się w podfolderze Templates folderze instalacyjnym MacroSolid: C:\Program Files\MacroSolid a następnie skorzystaj z opcji "Importuj z xlsx" (12). Plik w tej lokalizacji posiada atrybut "tylko do odczytu" a zatem zapisz go np. na pulpicie, zmodyfikuj i podmień z tym w lokalizacji instalacyjnej MacroSolid.

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

 

Instalacja MacroSolid
Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Widok
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
Operacje technologiczne, maszyny
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colors
SaveConfigAs
MyPackAndGo
RenameDocument
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo