Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo

  03.2021 - MacroSolid v10.60.14

Makro SolidWorks tryby pracy Dopracowaliśmy funkcjonalność, która uruchamia sekwencję makr z wcześniej zdefiniowanych ustawień tzw. jednym kliknięciem. Pełny opis - tutaj. Dodaliśmy MiniCOMBO - wersję minimalistyczną COMBO realizującą podstawowe zadania MacroSolid tj. generowanie plików PDF, DXF, STEP a następnie zebranie ich i wysłanie kopi "na produkcję". Podczas uruchamiania MiniCOMBO, funkcjonalności widzianej w interfejsie jako PDF + DXF + SaveAs + MyPackAndGo for okno z ustawieniami pojawi się każdorazowo, dzięki czemu możesz zdecydować, które zadania chcesz wywołać jednym przebiegiem.

MacroSolid COMBO 3

SaveAs MacroSolid 32x32 SaveAs - dodaliśmy możliwość zapisu do PDF i DXF rysunków 2D tworzonych z wybranego szablonu DRWDOT (1). Na rysunek dodawany jest jeden widok (2) w wybranym stylu wyświetlania (3), wycentrowany i dopasowany wymiarowo do rozmiaru arkusza przy uwzględnieniu założonego marginesu (4). W przypadku generowanych DXFów możesz podpiąć plik mapowania a dla PDFów zdecydować o tym czy zapisać w dokumencie kolor czy nie.

MacroSolid SaveAs 2

MyPackAndGO PDF DXF STEP 32x32 MyPackAndGo for ... to kopiowanie plików wygenerowanych przez makro DRW->PDF/DXF, DXF oraz SaveAs do wskazanej lokalizacji (1). Funkcjonalność szuka plików zgodnie z ustawieniami makr przypisanych jako domyślne dla aktywnego WIDOKU (2) a następnie kopiuje je do wskazanego folderu. Możliwe jest określenie, które formaty mają być kopiowane oraz czy pliki mają być skompresowane / spakowane do ZIPa (3). W przypadku zdefiniowania na stałe folderu kopiowania w opcjach ustawień domyślnych (4), podczas uruchamiania (1) makro nie będzie pytało o wskazanie docelowego miejsca zapisu a każdorazowo będzie tworzyło podfolder z nazwą aktywnego złożenia (5), ewentualnie podfoldery (6) i tam kopiowało pliki.

MacroSolid MyPackAndGo for

 

48. PROPERTIES FOR DRAWING 32x32 Funkcjonalność umożliwiająca skopiowanie PDFów przypisanych do modeli 3D CAD, sklasyfikowanych przez MacroSolid jako znormalizowane / handlowe, do wskazanej lokalizacji. Makro szuka pliku PDF o takiej samej nazwie, w tej samej lokalizacji zapisu lub podfolderach pliku SLDPRT / SLDASM komponentu handlowego a następnie kopiuje go do wybranego miejsca np. folderu projektu lub na dysku sieciowym.

MacroSolid PDF komponentów handlowych

02.2021 - MacroSolid v10.60.9

ConvertToSPPart MacroSolid 32x32 - Convert to Sheet Metal Part to nowa funkcjonalność przeznaczona do hurtowego konwertowania importowanej bryły na blachę tj. na model posiadający operacje rozłożenia. Makro działa tylko z poziomu zakładki BOM, na całej tabeli lub na zaznaczonych. Przed dodaniem operacji do konwertowania pobierana jest grubość blachy oraz promień gięcia z właściwości - w kolejności "Grubość materiału", "Material Thickness", "Thickness", "Grubosc", "Grubość". Jeżeli nie ma wartości we właściwościach wówczas grubość blachy wprowadzana jest przez konstruktora. Jeżeli program nie znajdzie promienia gięcia we właściwości "Promień gięcia" przyjmowany jest promień taki jak grubość blachy. Funkcjonalność obsługuje pliki jednobryłowe.

MacroSolid 02.2021 5

 

QUICKPROPERTIES MacroSolid 32x32  Do QuickProperties dodaliśmy możliwość definiowania właściwości bezpośrednio z tabeli BOM - po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na komórkę. Opis makra QuickProperties - tutaj

 MacroSolid 02.2021 4

TABELKA BOM MacroSolid 32X32 Pod menu kontekstowe w tabeli BOM dodaliśmy możliwość otwarania plików generowanych makrem SaveAs: STEP, x_t, SAT oraz wybranego formatu. Otwieranie plików domyślną aplikacją działa również po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy (2 x LPP) na kolumnie *STEP, *x_t, *SAT, *PLIK. Uwaga! 2 x LPM działa również dla kolumny *Ścieżka do rysunku, *PDF, *PDF - Data, *DXF, *DXF - Data.

MacroSolid 02.2021 3

DXF MacroSolid 32x32 PDF MacroSolid 32X32 SaveAs MacroSolid 32x32 Makro DRW->PDF/DXF, DXF oraz SaveAs od wersji v10.60.5 rozpoznaje pliki tylko do odczytu oraz te, które są zablokowane przez inną aplikację. Takie pliki są pomijane przez nasze generatory. Makra uruchamiane z poziomu okienka pokażą statystykę na końcu procesu eksportowania. W tabeli BOM pliki tylko do odczytu oraz zablokowane oznaczone są odmiennym kolorem czcionki. Uwaga! Jeżeli włączona jest opcja integracji z PDMem wówczas MacroSolid usuwa pliki zaewidencjonowane, zarówno lokalnie jak i w przechowalni.

MacroSolid 02.2021 2

DXF MacroSolid 32x32 PDF MacroSolid 32X32 W makro DRW->PDF/DXF oraz makro DXF dodaliśmy możliwość niezależnego podpięcia pliku mapy.

MacroSolid 02.2021 1

01.2021 - MacroSolid v10.60.0

QRCode32x32 - dodaliśmy nową funkcjonalność do pakietu MacroSolid - makro Barcode. Czytaj dalej

 

Filtry MacroSolid 32X32MacroSolid rozpoznaje:

  1. GLOWNE ZLOZENIE MacroSolid 20X20 - główne / aktywne złożenie,
  2. ZŁOŻENIE MacroSolid 20X20 - podzłożenia,
  3. CZĘŚĆ MacroSolid 20X20 - części modelowane operacjami bryłowymi, bez operacji rozłożenia oraz bez znacznika konstrukcji spawanej,
  4. CZĘŚĆ Z BLACHY MacroSolid 20X20 - blachy, części z operacją rozłożenia bez gięć,
  5. CZĘŚĆ Z BLACHY GIĘTEJ MacroSolid 20X20 - blachy, części z operacją rozłożenia z gięciami,
  6. KONSTRUKCJA SPAWANA MacroSolid 20X20 - konstrukcje spawane, części posiadające znacznik konstrukcji spawanej,
  7. ELEMENT CIĘTY MacroSolid 20X20 - profile konstrukcji spawanej
  8. CZĘŚĆ ZNORMALIZOWANA MacroSolid 20X20 - znormalizowane, części, które zostały oznaczone jako "z Toolboxa" oraz części ze wskazanej lokalizacji,
  9. CZĘŚĆ KUPOWANA MacroSolid 20X20 - handlowe, części ze wskazanej lokalizacji.

Dodaliśmy możliwość identyfikacji komponentu po właściwości. Zdefiniuj w ustawieniach nazwę właściwości oraz wartość po której program niezależnie od powyższych założeń będzie klasyfikował komponenty.

MacroSolid 01.2021 1

 

Idąc dalej ... dodaliśmy automatyczną klasyfikację plików "z Toolboxa" do komponentów znormalizowanych. Wszystkie pliki pochodzące z biblioteki Toolbox są automatycznie "znaczone" a dzięki temu w drzewie FeatureManager SOLIDWORKS®a widzisz ikonę śruby. Właśnie takie pliki od razu uznawane są w MacroSolid jako CZĘŚĆ ZNORMALIZOWANA MacroSolid 20X20.

Do oznaczania i usuwania flagi służy narzędzie: ...\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe jednak, aby ułatwić i te zadanie od wersji v10.60.0 będziesz miał dodatkowe dwie funkcjonalności działające z poziomu tabeli BOM: Oznacz jako 'plik Toolboxa' oraz Usuń oznaczenie 'plik Toolboxa'.

MacroSolid 01.2021 2

RemoveEquations32x32 - RemoveEquations to nowe makro, które usuwa wszystkie "Równania" z pliku. Makro uruchomisz na całej, przefiltrowanej tabeli BOM. Przy okazji rozwiązaliśmy problem z tym związany -> nie będziesz musiał(a) zaznaczać wymiarów i odznaczać opcji "Tylko do odczytu" w zakładce "Inny".

MacroSolid 01.2021 3

 

CutListPropeties MacroSolid 32x32 - Rozbudowaliśmy makro CutListProperties o możliwość niezależnego przypisania właściwości do elementów ciętych będących profilami, blachami oraz bryłami. Dodaliśmy nową opcję budującą opis dla blach Opis -> Blacha Grubość x Długość x Szerokość Uwagi

DXF MacroSolid 32x32 - W makrze DXF rozbudowaliśmy opcję do "folderowania" plików DXF. Do tej pory miałeś(aś) możliwość posortowania plików po materiale, grubości oraz po informacji czy blacha jest gięta czy też nie. Od wersji v10.60.0 pliki dxf mogą być dodawane do folderów w zależności od właściwości. Zaznacz opcję Oznacz foldery i wpisz nazwy właściwości rozdzielając średnikiem.

MacroSolid 01.2021 5

RenameDocument 32X32 - RenameDocument - nowe makro umożliwiające zmianę nazwy pliku oraz nazwy folderów listy elementów ciętych. W aktualnej wersji tego makra nowa nazwa dla plików brana jest z właściwości "Numer" natomiast nazwy folderów elementów ciętych z ich właściwości "Nazwa". Przed uruchomieniem tej funkcjonalności należy przewidzieć / wygenerować makrem Properites oraz CutListProperties taką właściwość - zobacz filmik

MacroSolid 01.2021 4

 

myPackAndGO MacroSolid 32x32 W naszej nakładce na plik przenośny, makrze MyPackAdnGo dodaliśmy możliwość hurtowego zaznaczania i odznaczania. Pod przyciskiem masz możliwość odznaczenia / zaznaczenia komponentu znajdującego się w folderze drzewa FeatureManager, części znormalizowanej oraz handlowej. Wybierz kolumnę z menu lub kliknij na nagłówek kolumny w tabeli a następnie wpisz szukaną frazę - kliknij Odznacz lub Zaznacz

MacroSolid 01.2021 6

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
CutListProperties
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
Profile
Colours
SaveConfigAs
MyPackAndGo
Draw
PicControl
ExplodeOrSplitSheets
Oznacz jako plik Toolboxa
Convert to Sheet Metal Part
SMProperties
Engraving
DRW->PDF/DXF/DWG
SheetFormat
Print
PIC
Barcodes
RunMacro
QuickCosting
SaveAs
OpenPath
Podgląd
DXF
WordReport2
ExcelBOM2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy komponentów handlowych
MyPackAndGo for PDF, DXF, STEP
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Combo
Newsletter