Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

BOM z WIDOKÓW to połączenie możliwości ExcelBOM2 z poziomu zakładki BOM i konfiguracji WIDOKÓW. W WIDOKU możesz niezależnie ustawić tabelę BOM, filtrowanie i sortowanie komponentów, skonfigurować niezależnie dla niego makro ExcelBOM2 a następnie przenieść tabelę BOM z WIDOKÓW do zakładek pliku MS Excel®.

Przygotuj szablon (1) tak, aby nazwy zakładek były takie same jak nazwy WIDOKÓW (2) i uruchom funkcjonalność (3).

MacroSolid ExcelBOM2 z WIDOKÓW 1

Makro WortReport2 umożliwia wyeksportowanie listy materiałowej BOM do pliku MS Word®. Funkcjonalność ma dwie wersje niezależne od siebie. Wersja okienkowa działająca na aktywnym dokumencie oraz wersja zintegrowana z zakładką BOM.

WordReport2 zintegrowany z zakładka BOM to przeniesienie całej tabeli BOM do pliku docx. Strona dzielona jest na dwie części z przeznaczaniem na podanie dla komponentu informacji oraz zdjęcia. WordReport2 w tej wersji korzysta ze zdjęć wygenerowanych przez makro PIC. Skonfiguruj dla WIDOKU WordReport2 (1), ustaw informacje dla komponentów oraz informacje o projekcie w nagłówku (2) i uruchom makro (3).

 MacroSolid WordReport2 1

ClipboardBOM to funkcjonalność umożliwiająca zapisanie całej lub zaznaczonych wierszy tabeli BOM do pamięci komputera / schowka. Kopiuj BOM i wklej do dowolnego programu.

w trakcie budowy 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Funkcjonalność umożliwiająca przeniesienie PDFów przypisanych do modeli 3D CAD, sklasyfikowanych przez MacroSolid jako znormalizowane / handlowe, do wskazanej lokalizacji głównej projektu.

w trakcie budowy 

CSV to funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie pliku csv z zawartości tabeli BOM oraz informacji o projekcie zapisywanych w panelu ProjectInfo.

w trakcie budowy

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter