Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

 

Makro PROPERTIES - umożliwia hurtowe definiowanie, usuwanie i podmianę zarówno właściwości dostosowanych jak i specyficznych dla konfiguracji.

Poza wspomaganiem obsługi standardowych możliwości tj.: wpisywanie formuł SOLIDWORKSowych (np. $PRP: "SW-Nazwa pliku") i/lub wartości z predefiniowanych list wyboru, ww. makro zostało wyposażone w szereg funkcji automatyzujących przypisywanie właściwości, których nie znajdziesz nigdzie indziej m.in.: Qty., To the left/right of File name, To the left/right of Foler name, Numbers, Copy from cut lists, Copy from material, Folder name, My Parent, Active Document, MyID, From File name.

Przypisanie właściwości można uzależnić od tego, czy komponent jest częścią, złożeniem, blachą czy profilem.

MacroSolid Properties 1

QuickProperties to makro Properties z możliwością szybkiej konfiguracji z poziomu zakładki BOM (1), ale z ograniczeniem do siedmiu właściwości. QuickProperties możesz ustawić (2) i uruchomić na całej tabeli BOM (3) lub na zaznaczonych wierszach (4).

MacroSolid QuickProperties 1

Makro SortTree porządkuje strukturę komponentów w drzewie operacji FeatureManager SOLIDWOKRS®a.

Makro umożliwia usuwanie i tworzenie folderów modelu złożenia, przenoszenie do nich części i złożeń w zależności od wartości wybranej właściwości pliku lub w zależności od ścieżki do pliku. Komponenty sortowane są po nazwie lub po wybranej właściwości pliku. Foldery mogą być umiejscowione w drzewie na samej górze, pod początkiem układu współrzędnych lub na samym dole, nad wiązaniami. Możesz również przenieść do wydzielonego folderu wszystkie komponenty wykluczone z listy materiałów.

MacroSolid SortTree 1

Karta właściwości w SOLIDWORKS®ie, karta w PDM oraz makro Properties usprawniają definiowanie właściwości plików. Możesz wykorzystać również metodę opartą o MS Excel® i wszystkie właściwości uzupełnić w pliku a następnie przenieść je odpowiednio do komponentów SOLIDWORKS®. Wystarczy, że wczytasz odpowiednio przygotowaną listę. W kolumnie A od wiersza 2 powinny znaleźć się nazwy komponentów odpowiadające nazwie BOM (zazwyczaj jest to nazwa pliku). W kolejnych kolumnach umieść wartości właściwości pamiętając o tym, aby w nagłówkach, w wierszu 1 umieścić odpowiednie nazwy właściwości.

MacroSolid Properties from excel 1

TranslateFeatures to makro, które podmienia nazwy wszystkich elementów drzewa FeatureManager dla dokumentów części, złożeń i rysunków. Po uruchomieniu funkcjonalności z poziomu zakładki BOM przetłumaczysz wszystkie dokumentu projektu według słownika zamieszczonego w pliku TranslateFeatures.xlsx.

MacroSolid TranslateFeature 1

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter