Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

ReplaceMaterial umożliwia automatyczną podmianę materiałów w modelach części według zależności zapisanych w pliku ReplaceMaterials.xlsx, znajdującego się w folderze instalacyjnym dodatku MacroSolid. W kolumnie A definiujesz stare nazwy materiałów a w kolumnie B nowe, na które makro ma podmienić stare.

MacroSolid ReplaceMaterial 1

 

ImageQuality umożliwia kontrolę i definiowanie jakości obrazu w dokumentach poprzez: wybranie swojej wartości, maksymalnej lub minimalnej wartości lub według procentowej pozycji suwaka TrackBar. Kolumna *Jakość obrazu w zakładce BOM wyświetli aktualną wartość jakości obrazu oraz oznaczy kolorem zielonym, pomarańczowym oraz czerwonym w zależności, jak blisko jest wartości, która znacząco zwiększa rozmiar pliku, powoduje spowolnienie wydajności graficznej oraz zwiększa zużycie pamięci.

MacroSolid JakośćObrazu 1

Makro COLOURS umożliwia kolorowanie części i/lub ścian wcześniej przygotowanym kolorem, zdefiniowanym na liście jako: nazwa i trzy współrzędne modelu przestrzeni barw RGB (R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej)). Domyślnie makro zostało uzupełnione kolorami z palety systemu oznaczeń barw RAL - powszechnie stosowanymi w przemyśle i handlu.

Korzystanie z makra Colours sprowadza się do zaznaczania komponentu w drzewie struktury FeatureManager (1) lub ściany na modelu 3D i wybrania odpowiedniego, wcześniej przygotowanego koloru (jednego z ustawień makra). Możliwe jest również kolorowanie z poziomu zakładki BOM po zaznaczeniu wybranego komponentu na liście BOM (2).

Wraz ze zdefiniowaniem koloru na modelu możliwe jest zapisanie jego nazwy oraz dowolnej innej, wcześniej zaplanowanej informacji do właściwości pliku (3).

MacroSolid Colours 1

UnitsSystem zapewnia kontrolę nad zdefiniowanymi w modelach jednostkami miar. W zakładce BOM możesz skorzystać z kolumny *Jednostki (1), która wyświetli ustawienia dokumentów (2) oraz podświetli na czerwono te, które nie spełniają założeń zapisanych w oknie makra (3). Makro uruchomisz dla wszystkich komponentów tabeli BOM (4) lub dla zaznaczonych (5).

MacroSolid Units Systems 1

W MacroSolid zaproponowano autorską metodę pobierania z modelu 3D CAD informacji o użytych profilach w projekcie. Identyfikacja profili z konstrukcji spawanej odbywa się na podstawie właściwości elementów ciętych, dzięki czemu możliwe jest sumowanie identycznych profili modelu złożenia tj. profili o takiej samej nazwie, materiale i długości, występujących w różnych modelach konstrukcji spawanej, różnych złożeniach (1). Ustawienia metody pobierania dają możliwość zsumowania takich samych profili, a do zsumowanej długości można dodać również naddatek na grubość piły (2).

MacroSolid Profile 1

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter