Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

CutListPrperties służy do hurtowego uzupełnienia właściwości w elementach ciętych konstrukcji spawanych. Poza uzupełnieniem standardowych właściwości, które powinny znaleźć się w takich plikach (DŁUGOŚĆ, MATERIAŁ, KĄT1, KĄT2, MASA), makro umożliwia: przekopiowanie wybranej właściwości dostosowanej rodzica, utworzenie ramki granicznej 3D i zdefiniowanie właściwości z wymiarami gabarytowymi bazującymi na niej oraz przypisanie kolejnego numeru lub tekstu. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja, która podmienia wartości właściwości według zawartości pliku IfPropertiesThen.xlsx oraz funkcja wyciągająca z pliku FormExcelBOM.xlsx wartość właściwości, na podstawie nazwy profilu oraz materiału. *Replace and *Index przydadzą Ci się jeżeli potrzebujesz lepszej komunikacji z działem zamówień / systemem ERP.

MacroSolid CutListProperties 1

Makro PIC to generator zdjęć komponentów (1). Domyślnie pliki png zapisują się w folderze "Pic" tej samej lokalizacji, co komponent, z którego generowane jest zdjęcie, jednak w ustawieniach makra możesz zaplanować nazwę oraz zdefiniować docelową ścieżkę zapisu. Zdjęcia te wykorzystywane są przez funkcjonalności MacroSolid m.in. w raportach MS Excel® czy MS Word®. Z makrem PIC związana jest funkcjonalność usuwania zdjęć lub folderów PIC - Delete PIC (2) oraz ukrywania elementów w obszarze graficznym, które mogą powodować nieprawidłowe "Wpisanie w ekran". Możesz sprawdzić w kolumnie *Pic czy zdjęcia zostały wygenerowane (3).

MacroSolid Pic 1

Podgląd wbudowany w MacroSolid daje Ci możliwość szybkiej weryfikacji wygenerowanej dokumentacji PDF, DXF oraz PIC. Możesz ustawić widoczność okienek, pozycję na ekranie oraz rozmiar okna - niezależnie dla każdego widoku MacroSolid.

MacroSolid Preview 1

OpenPath to funkcjonalność umożliwiająca uruchomienie eksploratora WINDOWS® w lokalizacji zapisu pliku. Zaznacz model w drzewie FeatureManager (1), ściankę modelu w obszarze graficznym SOLIDWORKS® (2) lub wiersz komponentu w tabeli BOM (3) i uruchom OpenPath.

MacroSolid OpenPath 1

Makro MyPackAndGo automatyzuje proces zapisu złożenia z nowymi, zaplanowanymi przez Użytkownika nazwami plików.

Makro MyPackAndGo jest nakładką na wbudowaną w SOLIDWORKS®a funkcjonalność "Plik przenośny" (Pack and Go). Zautomatyzowaliśmy możliwość definiowania nazw według przyjętego schematu. Nazwa może składać się z czterech członów, między którymi możliwe jest definiowanie separatora. Do dyspozycji masz pięć funkcji przypisujących składową nazwy: Nazwa (Part Name), Tnij Nazwę (Cut Part Name), Materiał (Material), Grubość (Thickness) w przypadku blach, Liczba (Qty) - liczba części w złożeniu, Konfiguracja (Configuration), Dzisiejsza data, Numeracja (Numbering). W nazwie możesz również użyć wartości wybranej właściwości dostosowanej.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość automatycznego dodania do nazwy numeru uwzględniającego kolejność w drzewie struktury złożenia oraz poziomu zagnieżdżenia (funkcja Numeracja).

MacroSolid PackAndGo 1

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter