Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

SaveConfigAs zapisze konfigurację do oddzielnego pliku SLDPRT, STEP, x_t oraz IGES. Podczas wypakowania konfiguracji masz możliwość zdefiniowania właściwości makrem Properties, wygenerowania zdjęcia makrem PIC, pokolowania modelu makrem Colors oraz oznaczenia modelu jako plik z Toolboxa.

 MacroSolid SaveConfigAs 1

Makro DRW->PDF/DXF to generator plików PDF oraz DXF lub DWG z rysunków 2D (SLDDRW).

Makro umożliwia zaplanowanie nazwy generowanych plików (1) oraz sortowanie ich według zdefiniowanego w modelu materiału, grubości blachy, jak również informacji zapisanych we właściwościach pliku (2). PDFy zapiszesz we wskazanej lokalizacji lub w tym samym miejscu co komponent, z którego generowane są pliki (3).

Skonfiguruj makro według własnych potrzeb i zapisz jego ustawienia pod dowolną nazwą (4), a następnie korzystaj z niego wywołując je z paska managera poleceń CommadManager (5) lub z zakładki BOM (6).

MacroSolid PDF DXF DWG 1

Makro SheetFormat – makro umożliwia podmianę formatek arkuszy rysunków 2D. Podmiana arkuszy odbywa się w zależności od formatu aktywnego arkusza oraz rodzaju komponentu. Funkcjonalność można uruchomić na złożeniu i wówczas zostaną podmienione formatki wszystkich rysunków komponentów projektu na części lub bezpośrednio na aktywnym rysunku 2D.

MacroSolid SheetFormat 1

ExplodeOrSplitSheets to makro, które potrafi rozbić rysunek z zakładkami do oddzielnych dokumentów slddrw / rysunków 2D.

MacroSolid ExplodeOrSplitSheets 1

Makro PicControl to rozwiązanie, które umożliwia hurtowe dodanie grafik w warstwie edycji arkusza rysunków 2D projektu.

Makro obsługuje jednocześnie do czterech grafik, przy czym pierwsza z nich wybierana jest bezpośrednio ze ścieżki dostępu do pliku, kolejne zaś wybierane są automatycznie ze wskazanej lokalizacji w zależności od wartości właściwości. Szerokość, wysokość oraz współrzędne x i y pozycji umieszczenia grafik definiowane są w zależności od formatu arkusza. Makro dodając grafikę odpowiednio nazywa ją, dzięki czemu w kolejnych krokach będzie mogło ją usunąć, zmodyfikować, podmienić.

Makro możesz wykorzystać do kontroli na rysunkach 2D np. logo firmy, znaku wodnego, podpisu ;) ...

MacroSolid PicControl 1

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter