Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

 w trakcie budowy 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Makro DXF to generator plików DXF z operacji rozłożenia tj. części modelowanych narzędziami z zakładki "Arkusz blachy". DXFy wygenerujesz dla wszystkich blach aktywnego złożenia (1), aktywnej części lub z poziomu zakładki BOM dla wszystkich komponentów (2) lub tylko zaznaczonych (3) tabeli BOM.

MacroSolid DXF 1

Makro Engraving służy do dodawania tekstu grawerowania na ścianie nieruchomiej, z której eksportowany jest plik DXF. Jako tekstu operacji szkicu możesz użyć nazwy pliku, nazwy konfiguracji, materiału zdefiniowanego w modelu, grubości, liczby sztuk w złożeniu oraz dowolnej właściwości pliku lub budować frazę składającą się z tych informacji.

MacroSolid Engraving 1 

Copyright © ADKSolid. All rights reserved.

Makro SMProperties służy do sprawdzenia i zmiany promienia gięcia R oraz współczynnika K w modelach blach w zależności od zdefiniowanego materiału i grubości (1).

MacroSolid SMProperties 1

ExcelBOM oraz ExcelBOM2 - makra umożliwiają wyeksportowanie listy materiałowej BOM do pliku MS Excel®. Funkcjonalność ExcelBOM2 ma dwie wersje niezależne od siebie. Wersja okienkowa działająca na aktywnym dokumencie oraz wersja zintegrowana z zakładką BOM. ExcelBOM to rozwiązanie, które uwzględnia komponenty umieszczone w folderach drzewa FeatureManager drzewa złożenia.

ExcelBOM2 zintegrowany z zakładka BOM to przeniesienie wprost całej tabeli BOM (1) lub zaznaczonych (2) do szablonu xlsx (3). Szablon przypisany do makra sformatuj według potrzeb pamiętając, aby odzwierciedlić kolejność kolumn zdefiniowanych w tabeli BOM. Wybierz, od którego wiersza i kolumny mają zostać przekopiowane dane (4).

MacroSolid ExcelBOM2 1

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter