Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes

Oznaczanie w BOM to możliwość automatycznego kolorowania komórek tabeli BOM w celu wskazania potencjalnych problemów do rozwiązania. Zawartość poszczególnych komórek dwóch kolumn może zostać porównana na zasadzie sprawdzenia całej zawartości odpowiadających im komórek (=), sprawdzenia czy A zawiera się w B (zawiera) czy też wartości w komórkach kolumny A zawarte są w B (zawarty w). Komórki kolumny wyświetlające daty mogą być oznaczone odpowiednio na zasadzie starszy niż, nowszy niż, dzięki czemu w łatwy sposób znajdziesz PDFy z rysunków starsze niż czy np. DXF z blach nowsze niż.

MacroSolid Oznaczanie BOM 1

W zakładce BOM dodatku MacroSolid przewidziano panel (1), w którym zapiszesz informacje o projekcie: Numer zlecenia, uwagi, nazwę projektu, indeks, gabaryty, wielkość produkcji, czas montażu oraz komponenty ERP. Możesz je zapisać do właściwości dostosowanych aktywnego złożenia klikając na przyciski po prawej stronie kontrolek. Przyciski po lewej stronie służą do pobierania tych informacji z pliku.

MacroSolid Informacje o projekcie 1

ID / Numer to pierwsza kolumna, w której ustawisz sposób numerowania kolejnych komponentów tabeli BOM. Możesz zdefiniować kolejny numer (1), kolejny numer z podanym krokiem i formatowaniem (2) lub wybrać numerację uwzględniającą strukturę złożenia (3).

MacroSolid ID Numer

Komponenty wirtualne ERP to komponenty, które możemy wyszukać z bazy danych i przypisać do projektu, a które nie mają swojego odniesienia do geometrii / modelu / pliku np. taśma, klej, farba itp.

MacroSolid Komponenty wirtualne 1

Tryby pracy z MacroSolid możemy podzielić na: pracę z aktywnym dokumentem oraz pracę z plikami wskazanej lokalizacji / folderu. Preferowanym trybem pracy jest ten pierwszy, który polega na uruchamianiu funkcjonalności na aktywnym dokumencie. Jeżeli otworzymy złożenie i uruchomimy np. makro do generowania PDFów z rysunków z zakładki "Płatne" lub z paska poleceń MacroSolid, wówczas zostaną wygenerowane pliki PDF zgodnie z ustawieniami tego makra dla tego złożenia oraz ze wszystkich jego składowych. Zostaną uwzględnione wszystkie opcje makra wraz z opcjami pomijania. Jeżeli otworzysz dokument części to program wygeneruje PDFa tylko z rysunku tej części. Generowanie PDFa zadziała również wówczas, gdy otworzysz rysunek 2D. W podobny sposób zadziała makro PDF z poziomu zakładki BOM, jednak z tą różnicą, że w pierwszej kolejności musisz pobrać dane z aktywnego modelu złożenia. Opcje dotyczące pomijania ustawione w oknie makra nie zadziałają w zakładce BOM, ponieważ zadanie te przejmują filtry BOM.

Interfejs MacroSolid
Filtry BOM
Tabela BOM
Sortowanie BOM
Konfiguracja MacroSolid
Informacje o projekcie
Oznaczanie w BOM
Komponenty wirtualne ERP
ID / Numer
Tryby pracy z MacroSolid
Properties
QuickProperties
Properties from Excel
SortTree
TranslateFeatures
ReplaceMaterial
ImageQuality
UnitsSystem
PIC
Colours
Profile
OpenPath
Podgląd
CutListProperties
MyPackAndGo
SaveConfigAs
Draw
ExplodeOrSplitSheets
SheetFormat
DRW->PDF/DXF/DWG
RunMacro
Print
SaveAs
QuickCosting
PicControl
DXF
Engraving
SMProperties
ExcelBOM2
WordReport2
ExcelBOM2 z widoków
PDFy projektu
ClipboardBOM
CSV
pkmCAD
Barcodes
Newsletter